Het voordeel van kwaliteit

Vereffeningen, fiscaal en- vennootschapsrechtelijk

Vereffeningen, fiscaal en- vennootschapsrechtelijk

Prijs: €162

Opnamedatum: 16/09/2021
Duur opname: 3 u
Sprekers: Peter Verbanck
Licentieperiode: 3 maanden
Vragen: via
info@lexalert.be
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 3 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles)
Ontbinding en vereffening in één akte : valkuilen wijzigingen vereffeningsproces
De invoering van het nieuw wetboek vennootschappen, heeft ook de fiscale en juridische aspecten van vereffening van vennootschappen gewijzigd.
Waaronder een aantal procedurele wijzigingen in het vereffeningsproces.

Praktijkgerichte analyse vereffeningsprocedure.
Dit seminiarie geeft u een praktijkgerichte analyse van de vereffeningsprocedure, zowel fiscaal als vennootschapsrechtelijk.
- Ontbinding en vereffening in één akte, voorwaarden en toepassingsmodaliteiten
- Soorten ontbinding
- Procedure en stappenplan bij “gewone” ontbinding en vereffening            
- Aansprakelijkheden
- Belastbaarheid van meerwaarden
- Liquidatiebonus
- Problematiek van de deficitaire vereffening
- Principes inzake BTW-herziening

A-Attesten ITAA
In het kader van de permanente vorming ITAA wordt een A-attest voorzien. Om in aanmerking te komen voor dat attest moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
- reageren op de aandachtcontroles tijdens elke leervideo
- de vragen over het leertraject volledig beantwoorden, na de opleiding
- de opleidingsvideo’s volledig* bekijken (met uitzondering van de facultatieve)
(*Tijdens het kijken wordt het kijkgedrag geregistreerd, die tracking meet actief of u elke video volledig heeft bekeken. Het doorspoelen van de video kan nooit in aanmerking komen.)
KMO-portefeuille
De licentie voor de digitale leertrajecten kan betaald worden met KMO Portefeuille subsidie volgens de vigerende reglementering.
Belangrijk hierbij is dat de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf er toegang is tot het online leerplatform (factuurdatum) en de opleiding dus kan gevolgd worden.
De opleiding dient ook beëindigd te zijn (attest) voor 31 december van het jaar na de steunaanvraag.

Inschrijven

Binnenkort

Philippe SalensHoe waarderen en concrete gevolgen bij einde VG of bij verkoop.? Bij het waarderingsvraagstuk...Met Philippe Salens
Virginie FrématDue diligence: met comfort contracteren ! De overname van activa of aandelen gebeurt niet zonder...Met Virginie Frémat
Philippe SalensUitbreng via overeenkomst, besluit, terugbetaling, van rechtswege. In tegenstelling tot de inbreng...Met Philippe Salens
Carl Van BiervlietSamenstelling creatieve bezoldiging vereist degelijk dossier! Centraal gegeven van dit seminarie...Met Carl Van Biervliet
Bart BuelensFundamentele aanpassing btw-vrijstelling (para)medische beroepen. (Para)medische beroepen genieten...Met Bart Buelens