Het voordeel van kwaliteit

Regularisatie-Moeten vergeten kapitalen nog geregulariseerd worden?

Regularisatie-Moeten vergeten kapitalen nog geregulariseerd worden?

Prijs: €162

Opnamedatum: 23/09/2021
Duur opname: 3 u
Sprekers: Steven Vanden Berghe & Stijn De Meulenaer
Licentieperiode: 3 maanden
Vragen: via
info@lexalert.be
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 3 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles)


Risico op strafrechtelijke vervolging en wat na 2020 ?
De regering De Croo besliste om de federale fiscale regularisatie stop te zetten in 2023.  De Vlaamse regularisatie stopte eind 2020.  Centraal uitgangspunt is een stand van zaken van de fiscale regularisatie zowel federaal als regionaal.  Waarbij wij ons concentreren op het risico op strafrechtelijke vervolging en wat na 2020.

De laatste regularisatie !?  Een tegensprekelijke analyse !
Steven Vanden Berghe (voorzitter van het Contactpunt regularisaties) en Stijn De Meulenaer (advocaat-vennoot Everest advocaten), analyseren de modaliteiten en implicaties van de laatste fiscale regularisatie, o.a. op basis van volgende topics:
- Bewijslast van de aangever en controlemogelijkheden CPR
- Wat is fiscaal verjaard kapitaal ?
- Fiscaal verjaard en toch nog regulariseren !
- Strafrechtelijke gevolgen indien geen regularisatie
- Waarom regulariseren?
- Kan men nog regulariseren na 31/12/2020 aangezien de Vlaamse fiscale regularisatie stopt ?

A-Attesten ITAA
In het kader van de permanente vorming ITAA wordt een A-attest voorzien. Om in aanmerking te komen voor dat attest moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
- reageren op de aandachtcontroles tijdens elke leervideo
- de vragen over het leertraject volledig beantwoorden, na de opleiding
- de opleidingsvideo’s volledig* bekijken (met uitzondering van de facultatieve)
(*Tijdens het kijken wordt het kijkgedrag geregistreerd, die tracking meet actief of u elke video volledig heeft bekeken. Het doorspoelen van de video kan nooit in aanmerking komen.)
KMO-portefeuille
De licentie voor de digitale leertrajecten kan betaald worden met KMO Portefeuille subsidie volgens de vigerende reglementering.
Belangrijk hierbij is dat de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf er toegang is tot het online leerplatform (factuurdatum) en de opleiding dus kan gevolgd worden.
De opleiding dient ook beëindigd te zijn (attest) voor 31 december van het jaar na de steunaanvraag.

 

Inschrijven

Binnenkort

Philippe SalensHoe waarderen en concrete gevolgen bij einde VG of bij verkoop.? Bij het waarderingsvraagstuk...Met Philippe Salens
Virginie FrématDue diligence: met comfort contracteren ! De overname van activa of aandelen gebeurt niet zonder...Met Virginie Frémat
Philippe SalensUitbreng via overeenkomst, besluit, terugbetaling, van rechtswege. In tegenstelling tot de inbreng...Met Philippe Salens
Carl Van BiervlietSamenstelling creatieve bezoldiging vereist degelijk dossier! Centraal gegeven van dit seminarie...Met Carl Van Biervliet
Bart BuelensFundamentele aanpassing btw-vrijstelling (para)medische beroepen. (Para)medische beroepen genieten...Met Bart Buelens