Het voordeel van kwaliteit

Optimalisatie innovatie-aftrek ! Nieuwe modaliteiten en recente standpunten rulingdienst.

Optimalisatie innovatie-aftrek ! Nieuwe modaliteiten en recente standpunten rulingdienst.

Prijs: €162

Opnamedatum: 15/09/2021
Duur opname: 2.5 u
Sprekers: Pieter-Jan Wouters & Guy Giroulle
Licentieperiode: 3 maanden
Vragen: via
info@lexalert.be
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 2.5 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles)


 

Concrete tips optimalisatie innovatie-aftrek.
De innovatieaftrek is een populair en fiscaal aantrekkelijk instrument zowel bij grote ondernemingen als KMO’s.  Waarbij de aftrek toegepast wordt met of zonder ruling.
Deze webcast geeft u de concrete toepassing van de nieuwe modaliteiten en recente standpunten van de rulingdienst. Dit met concrete tips voor de optimalisatie van de innovatie-aftrek.
 
Ruling of geen ruling: waar zit de toegevoegde waarde?
-
Waarover biedt de ruling (nog) rechtszekerheid?
- Wat leren we van recente rulings en afgewezen dossiers in het jaarverslag van de rulingdienst?
- Praktisch verschil tussen Europese en Belgische octrooien?
- Praktisch verloop van rulingproces in de toekomst (na vervroeging van aangiftedeadline)?
- Waarop focust de fiscus tijdens fiscale controles?
- Is een bindend advies van BELSPO verplicht of aangewezen? Waarop letten bij een aanmelding bij BELSPO?
- …
 
Optimalisaties en aandachtspunten in de praktijk?
-
Hoe worden de bruto en netto innovatie-inkomsten bepaald? Welke regels, richtlijnen en methodes moeten hier worden gevolgd?
- Verstandig combineren van verschillende fiscale O&O gunstmaatregelen: impact op de innovatieaftrek?
- Aandachtspunten bij de overgang van octrooiaftrek naar innovatieaftrek?
- Hoe de nexus-breuk optimaliseren? Wat met tantièmes of winstpremies voor O&O-medewerkers?
- Wat met de aftrek in het kader van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen?
- …

A-Attesten ITAA
In het kader van de permanente vorming ITAA wordt een A-attest voorzien. Om in aanmerking te komen voor dat attest moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
- reageren op de aandachtcontroles tijdens elke leervideo
- de vragen over het leertraject volledig beantwoorden, na de opleiding
- de opleidingsvideo’s volledig* bekijken (met uitzondering van de facultatieve)
(*Tijdens het kijken wordt het kijkgedrag geregistreerd, die tracking meet actief of u elke video volledig heeft bekeken. Het doorspoelen van de video kan nooit in aanmerking komen.)
KMO-portefeuille
De licentie voor de digitale leertrajecten kan betaald worden met KMO Portefeuille subsidie volgens de vigerende reglementering.
Belangrijk hierbij is dat de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf er toegang is tot het online leerplatform (factuurdatum) en de opleiding dus kan gevolgd worden.
De opleiding dient ook beëindigd te zijn (attest) voor 31 december van het jaar na de steunaanvraag.

Inschrijven

Binnenkort

Elke DudenDe limieten & mogelijkheden bij verwerven gegevens medewerker. - Privacy- en...Met Elke Duden
Kris De SchutterActuele trends sociale wetgeving en hun toepassing in de praktijk ! Het sociaal recht (arbeids- en...Met Kris De Schutter
Griet CeenaemeAandeelhoudersovereenkomst na invoering  WVV: stemafspraken, soorten aandelen,...Met Griet Ceenaeme
Quentin MasureConcrete analyse do’s en don’ts. Bij de verkoop van een onderneming probeert de koper...Met Quentin Masure
Elke DudenVoorzorgen en beperkingen concurrentie- en niet-afwervingsbedingen! - Mag uw werknemer een eigen...Met Elke Duden