Het voordeel van kwaliteit

Insolventierecht, recente wetgeving en rechtspraak ! een noodzakelijke update na de hervorming.

Insolventierecht, recente wetgeving en rechtspraak ! een noodzakelijke update na de hervorming.

Prijs: €156

Opnamedatum: 18/05/2022
Duur opname: 2 u
Sprekers: Dominique De Marez
Licentieperiode: 3 maanden
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 2 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles).
OVB erkenningsnummer: C-2021-295
OVB punten: 2Welke middelen hebben schuldeisers bij reorganisatie schuldenaar?
Dit seminarie analyseert de herstructurering van een onderneming in moeilijkheden zowel vanuit het oogpunt van de onderneming als van de schuldeiser.
Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak, o.a. inzake de toegang tot gerechtelijke reorganisatie en voorbereiding minnelijk/collectief akkoord.
Daarnaast gaan wij tevens in op de maatregelen in het insolventierecht naar aanleiding van de Covid-19 crisis.

Hervorming insolventierecht en recente rechtspraak.
- De verlaging van de drempel tot gerechtelijke reorganisatie
- Het ‘Voorbereidend akkoord’
- De fiscale gelijktrekking van de waardeverminderingen en voorzieningen op schuldvorderingen
- Diverse aspecten van de faillissementsprocedure
- De kwijtschelding en betekenis voor de failliete natuurlijke persoon.
- Rechtspraak over diverse aspecten van de procedure van gerechtelijke reorganisatie
- Voorbereiding minnelijk/collectief akkoord
- De aansprakelijkheid van bestuurders en de aansprakelijkheid van de adviseur/economische beroepsbeoefenaar.

Inschrijven

Binnenkort

Dylan CasaerOp 17 juni 2022 klopte de federale regering finaal de ontwerpteksten van de arbeidsdeal af. Deze...Met Dylan Casaer
Paul MaeyaertAfdwingbaarheid intellectuele rechten Het belang van octrooien, tekeningen & modellen, merken...Met Paul Maeyaert
Carl Van BiervlietWij zijn van twee dingen zeker in ons leven: overlijden en belastingen betalen en heel...Met Carl Van Biervliet
Dirk DurivetIngewikkelde materie Heel wat werknemers worden geconfronteerd met loonbeslag of -overdracht. Het...Met Dirk Durivet
Sophie LippensBeroepsgeheim, essentie beroep ?! De toenemende strafrechtelijke vervolgingen in fiscale fraude,...Met Sophie Lippens