Het voordeel van kwaliteit

Insolventierecht, recente wetgeving en rechtspraak ! een noodzakelijke update na de hervorming.

Insolventierecht, recente wetgeving en rechtspraak ! een noodzakelijke update na de hervorming.

Prijs: €156

Opnamedatum: 18/05/2022
Duur opname: 2 u
Sprekers: Dominique De Marez
Licentieperiode: 3 maanden
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 2 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles).
OVB erkenningsnummer: C-2021-295
OVB punten: 2Welke middelen hebben schuldeisers bij reorganisatie schuldenaar?
Dit seminarie analyseert de herstructurering van een onderneming in moeilijkheden zowel vanuit het oogpunt van de onderneming als van de schuldeiser.
Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak, o.a. inzake de toegang tot gerechtelijke reorganisatie en voorbereiding minnelijk/collectief akkoord.
Daarnaast gaan wij tevens in op de maatregelen in het insolventierecht naar aanleiding van de Covid-19 crisis.

Hervorming insolventierecht en recente rechtspraak.
- De verlaging van de drempel tot gerechtelijke reorganisatie
- Het ‘Voorbereidend akkoord’
- De fiscale gelijktrekking van de waardeverminderingen en voorzieningen op schuldvorderingen
- Diverse aspecten van de faillissementsprocedure
- De kwijtschelding en betekenis voor de failliete natuurlijke persoon.
- Rechtspraak over diverse aspecten van de procedure van gerechtelijke reorganisatie
- Voorbereiding minnelijk/collectief akkoord
- De aansprakelijkheid van bestuurders en de aansprakelijkheid van de adviseur/economische beroepsbeoefenaar.

Inschrijven

Binnenkort

Kris De SchutterPraktijkgerichte analyse rechten en plichten werkgever/werknemer. Een re-integratietraject is de...Met Kris De Schutter
Dominique De MarezOplossingen voor bedrijven in moeilijkheden ? Alles wijst er op dat we de komende maanden...Met Dominique De Marez
Carl Van BiervlietAangifte VenB 2023 - aandachtspunten Anno 2023 worden we geconfronteerd met massa nieuwe,...Met Carl Van Biervliet
Vincent VercauterenDiverse nieuwe initiatieven met concrete impact. De internationale fiscaliteit evolueert razend...Met Vincent Vercauteren
Lise-Marie PlatteauNiet expliciete beëindiging arbeidsovereenkomst. Er is sprake van impliciet ontslag wanneer...Met Lise-Marie Platteau
Met Mieke Deconinck