Het voordeel van kwaliteit

Insolventierecht, recente wetgeving en rechtspraak ! een noodzakelijke update na de hervorming.

Insolventierecht, recente wetgeving en rechtspraak ! een noodzakelijke update na de hervorming.

Prijs: €156

Opnamedatum: 18/05/2022
Duur opname: 2 u
Sprekers: Dominique De Marez
Licentieperiode: 3 maanden
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 2 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles).
OVB erkenningsnummer: C-2021-295
OVB punten: 2Welke middelen hebben schuldeisers bij reorganisatie schuldenaar?
Dit seminarie analyseert de herstructurering van een onderneming in moeilijkheden zowel vanuit het oogpunt van de onderneming als van de schuldeiser.
Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak, o.a. inzake de toegang tot gerechtelijke reorganisatie en voorbereiding minnelijk/collectief akkoord.
Daarnaast gaan wij tevens in op de maatregelen in het insolventierecht naar aanleiding van de Covid-19 crisis.

Hervorming insolventierecht en recente rechtspraak.
- De verlaging van de drempel tot gerechtelijke reorganisatie
- Het ‘Voorbereidend akkoord’
- De fiscale gelijktrekking van de waardeverminderingen en voorzieningen op schuldvorderingen
- Diverse aspecten van de faillissementsprocedure
- De kwijtschelding en betekenis voor de failliete natuurlijke persoon.
- Rechtspraak over diverse aspecten van de procedure van gerechtelijke reorganisatie
- Voorbereiding minnelijk/collectief akkoord
- De aansprakelijkheid van bestuurders en de aansprakelijkheid van de adviseur/economische beroepsbeoefenaar.

Inschrijven

Binnenkort

Tayfun AnilHervorming van de fiscale procedure: omnipotente fiscus? Tal van wetgevende ingrepen lijken de...Met Tayfun Anil
Met Vincent Vercauteren
Olivier De KeukelaereJuridische en fiscale aandachtpunten Family offices zijn in deze context een doeltreffend vehikel...Met Olivier De Keukelaere
Dave MertensOnrechtmatige bedingen B2C & B2B, met praktische voorbeelden en tips! In contracten tussen...Met Dave Mertens
Kris De SchutterPraktijkgerichte analyse rechten en plichten werkgever/werknemer. Een re-integratietraject is de...Met Kris De Schutter
Mieke DeconinckDe limieten en valkuilen van het ontslag dringende reden Ontslag dringende reden, noodzakelijke...Met Mieke Deconinck