Het voordeel van kwaliteit

Hoe efficiënte successieplanning voor zorgkinderen organiseren. Welke technieken meest geschikt en hoe toepassen.

Hoe efficiënte successieplanning voor zorgkinderen organiseren. Welke technieken meest geschikt en hoe toepassen.

Prijs: €162

Opnamedatum: 24/11/2021
Duur opname: 2 u
Sprekers: Nathalie Labeeuw
Licentieperiode: 3 maanden
Vragen: via
info@lexalert.be
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 2 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles)
OVB: 2 punten - in aanvraag

 
In de praktijk hebben de meeste discussies met de belastingadministratie in het kader van een gesplitste aankoop betrekking op het waarderingsvraagstuk.   Tijdens het seminarie bekijken we hoe vruchtgebruik gewaardeerd kan worden, wat de parameters zijn.   Volgende bijzondere (waarderings)vraagstukken komen eveneens aan bod:
- Hoe kan het aandeel van de vruchtgebruiker in de grove herstellingen bepaald worden? 
- Hoe kan het aandeel in de verbeteringen bepaald worden wanneer blote eigenaar en vruchtgebruiker overeen komen samen te verbeteren?
- Hoe kan de verkoopprijs opgesplitst worden wanneer blote eigenaar en vruchtgebruiker samen verkopen en zakelijke subrogatie uitsluiten?
- Hoe kan de vergoeding die de blote eigenaar aan de vruchtgebruiker op het einde van het vruchtgebruik moet betalen bepaald worden?

A-Attesten ITAA
In het kader van de permanente vorming ITAA wordt een A-attest voorzien. Om in aanmerking te komen voor dat attest moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
- reageren op de aandachtcontroles tijdens elke leervideo
- de vragen over het leertraject volledig beantwoorden, na de opleiding
- de opleidingsvideo’s volledig* bekijken (met uitzondering van de facultatieve)
(*Tijdens het kijken wordt het kijkgedrag geregistreerd, die tracking meet actief of u elke video volledig heeft bekeken. Het doorspoelen van de video kan nooit in aanmerking komen.)
KMO-portefeuille
De licentie voor de digitale leertrajecten kan betaald worden met KMO Portefeuille subsidie volgens de vigerende reglementering.
Belangrijk hierbij is dat de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf er toegang is tot het online leerplatform (factuurdatum) en de opleiding dus kan gevolgd worden.
De opleiding dient ook beëindigd te zijn (attest) voor 31 december van het jaar na de steunaanvraag

 

Inschrijven

Binnenkort

Stijn  De MeulenaerDoeltreffende aanpak fraude-detectie, fraudebeheersing en -preventie. Fraude is niet beperkt tot...Met Stijn De Meulenaer
Vincent CauwelsHoe efficiënt reageren bij geschillen met de RSZ ? Het centraal thema van dit seminarie is...Met Vincent Cauwels
Dirk DurivetMogelijkheden en maatregelen voor 45-plussers. In dit seminarie geven we tips & tricks rond...Met Dirk Durivet
Carl Van BiervlietFiscus in de aanval met eindejaarswetten Eind december heeft de regering een aantal fiscale...Met Carl Van Biervliet
Kris De SchutterPraktijkgerichte analyse rechten en plichten werkgever/werknemer. Een re-integratietraject is de...Met Kris De Schutter