Het voordeel van kwaliteit

Fiscale optimalisatie van groepsverrichtingen. Fiscale druk verbonden vennootschappen steeds groter !

Fiscale optimalisatie van groepsverrichtingen. Fiscale druk verbonden vennootschappen steeds groter !

Prijs: €162

Opnamedatum: 10/09/2021
Duur opname: 3 u
Spreker: Carl Van Biervliet
Licentieperiode: 3 maanden
Vragen: via
info@lexalert.be
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 3 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles)

 

Ook kleine structuren steeds meer onder fiscale druk !
De druk
op groepsstructuren wordt steeds groter.  Ook voor de kleine, lokale structuren wordt alles steeds complexer. Een kleine vergetelheid, verkeerde optimalisatie kost al snel enkele tot vele duizenden euro’s aan extra belastingen
Deze Special Fiscale optimalisatie van groepsverrichtingen, geeft u een overzicht van de aandachtspunten om te anticiperen op de fiscale druk en gebruik te maken van de optimalisatiemogelijkheden.

Winstverschuivingen – groepsfinanciering – wederzijdse schulden – fiscale consolidatie.
- Is mijn groep nu groot of klein, en dit zowel boekhoudkundig als fiscaal? (lees: toepassing artikel 15 W.Venn.) Wat kan mij dat nu opbrengen?
- Bezoldigingen optimaliseren binnen een groepsstructuur ifv de ‘nieuwe’ 45.000-regel.
- Wanneer zijn vennootschappen verbonden ?
- Wat zijn de gevolgen en mogelijkheden een verbonden vennootschappen, vb inzake art. 15 W.Venn, inzake BTW-eenheid en zelfs inzake erfbelasting ?
- De nieuwe fiscale consolidatiemogelijkheid: verliezen legaal én eenvoudig optimaliseren tussen vennootschappen
- Fiscale aanvalspistes voor intra-groepstransacties.
-  Naar een nieuwe groepsfinanciering: van “thin capitalization” tot de wijziging inzake notionele intrestaftrek ?
- Leningen tussen 2 Belgische vennootschappen: met of zonder rente ?
- Winstuitkeringen en uitkeren van een superdividend onmiddellijk na acquisitie: boeking, fiscale consequenties en gevolgen.
- Aftrekbaarheid van bestuurdersbezoldigingen, management fees en tantièmes tussen groepsvennootschappen: blanco cheque, of toch weer niet?
- Interesten, huurinkomsten e.a. die toegekend worden aan de vaste vertegenwoordigers van holding/managementvennootschappen: hoe wordt dit fiscaal bekeken, wat zijn de gevolgen ?
-  De fiscale aftrekbaarheid van een waardevermindering van een groepsvordering of kwijtschelding;

A-Attesten ITAA
In het kader van de permanente vorming ITAA wordt een A-attest voorzien. Om in aanmerking te komen voor dat attest moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
- reageren op de aandachtcontroles tijdens elke leervideo
- de vragen over het leertraject volledig beantwoorden, na de opleiding
- de opleidingsvideo’s volledig* bekijken (met uitzondering van de facultatieve)
(*Tijdens het kijken wordt het kijkgedrag geregistreerd, die tracking meet actief of u elke video volledig heeft bekeken. Het doorspoelen van de video kan nooit in aanmerking komen.)
KMO-portefeuille
De licentie voor de digitale leertrajecten kan betaald worden met KMO Portefeuille subsidie volgens de vigerende reglementering.
Belangrijk hierbij is dat de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf er toegang is tot het online leerplatform (factuurdatum) en de opleiding dus kan gevolgd worden.
De opleiding dient ook beëindigd te zijn (attest) voor 31 december van het jaar na de steunaanvraag.

Inschrijven

Binnenkort

Tayfun AnilHervorming van de fiscale procedure: omnipotente fiscus? Tal van wetgevende ingrepen lijken de...Met Tayfun Anil
Met Vincent Vercauteren
Olivier De KeukelaereJuridische en fiscale aandachtpunten Family offices zijn in deze context een doeltreffend vehikel...Met Olivier De Keukelaere
Dave MertensOnrechtmatige bedingen B2C & B2B, met praktische voorbeelden en tips! In contracten tussen...Met Dave Mertens
Kris De SchutterPraktijkgerichte analyse rechten en plichten werkgever/werknemer. Een re-integratietraject is de...Met Kris De Schutter
Mieke DeconinckDe limieten en valkuilen van het ontslag dringende reden Ontslag dringende reden, noodzakelijke...Met Mieke Deconinck