Het voordeel van kwaliteit

Fiscaal optimaal investeren in een KMO, welke fiscale instrumenten mogelijk in de PB?

Fiscaal optimaal investeren in een KMO, welke fiscale instrumenten mogelijk in de PB?

Prijs: €132

Opnamedatum: 14/09/2021
Duur opname: 2 u
Spreker: Pieter Debbaut
Licentieperiode: 3 maanden
Vragen: via
info@lexalert.be
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 2 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles)

 


Hoe financieel en fiscaal interessant financiële middelen vinden ?
Door de corona-crisis is de zoektocht naar kapitaal bij veel ondernemers noodzaak geworden.  Dit seminarie geeft u een overzicht van de diverse mogelijkheden en modaliteiten van de verschillende fiscaal interessante stelsels., zoals de winwinlening, de proxi-lening, vriendenaandeel, corona-tax shelter, crowdfunding, …
- Hoe werken de verschillende stelsels en wie kan er gebruik van maken ?
- Wat zijn de kenmerken van elk stelsel ?
- Wat zijn de maximale bedragen per stelsel ?
- Kunnen de verschillende stelsels gecumuleerd worden ?
- Wat is het belastingvoordeel van elk stelsel?
- Hoe groot is de opbrengst  dergelijke lening ?
- Wat is het verschil tussen de corona-tax shelter en de taxshelter voor startende ondernemingen?
- Hoe gebruik maken van de Tax shelter voor groeibedrijven?
- Welke aandachtspunten bij  leningen aan start ups via crowdfundingplatform?
- Hoe werken met vriendenaandelen of winwinkapitaal?
- Wat bij faillissement van de onderneming ?
- Wat is de impact van kapitaalvermindering en dividenduitkering op het belastingvoordeel van een vriendenaandeel ?
- Hoe worden de verschillende stelsels verwerkt in de aangifte ? Zijn er in dit kader fiscale attesten nodig?
 

A-Attesten ITAA
In het kader van de permanente vorming ITAA wordt een A-attest voorzien. Om in aanmerking te komen voor dat attest moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
- reageren op de aandachtcontroles tijdens elke leervideo
- de vragen over het leertraject volledig beantwoorden, na de opleiding
- de opleidingsvideo’s volledig* bekijken (met uitzondering van de facultatieve)
(*Tijdens het kijken wordt het kijkgedrag geregistreerd, die tracking meet actief of u elke video volledig heeft bekeken. Het doorspoelen van de video kan nooit in aanmerking komen.)
KMO-portefeuille
De licentie voor de digitale leertrajecten kan betaald worden met KMO Portefeuille subsidie volgens de vigerende reglementering.
Belangrijk hierbij is dat de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf er toegang is tot het online leerplatform (factuurdatum) en de opleiding dus kan gevolgd worden.
De opleiding dient ook beëindigd te zijn (attest) voor 31 december van het jaar na de steunaanvraag.

Inschrijven

Binnenkort

Philippe SalensHoe waarderen en concrete gevolgen bij einde VG of bij verkoop.? Bij het waarderingsvraagstuk...Met Philippe Salens
Virginie FrématDue diligence: met comfort contracteren ! De overname van activa of aandelen gebeurt niet zonder...Met Virginie Frémat
Philippe SalensUitbreng via overeenkomst, besluit, terugbetaling, van rechtswege. In tegenstelling tot de inbreng...Met Philippe Salens
Carl Van BiervlietSamenstelling creatieve bezoldiging vereist degelijk dossier! Centraal gegeven van dit seminarie...Met Carl Van Biervliet
Bart BuelensFundamentele aanpassing btw-vrijstelling (para)medische beroepen. (Para)medische beroepen genieten...Met Bart Buelens