Het voordeel van kwaliteit

Cryptomunten, fiscale analyse meerwaarden, btw, vererving, PB, … & verwerking boekhouding.

Cryptomunten, fiscale analyse meerwaarden, btw, vererving, PB, … & verwerking boekhouding.

Prijs: €156


Opnamedatum: 04/05/2022
Duur opname: 3 u
Sprekers: Steven Vanden Berghe
Licentieperiode: 3 maanden

KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 3 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles)
OVB-erkenningsnummer: C-2021-625
OVB punten: 3

Vragen: via info@lexalert.be


Fiscale analyse cryptomunten
Cryptomunten zoals Bitcoin
maar ook Non-fungible tokens maken meer en meer het voorwerp uit van een actieve beleggingsportefeuille.
Steven Vanden Berghe, voorzitter van de rulingdienst, analyseert de fiscale kwalificatie van de meerwaarden bij de verkoop van cryptomunten.
- Hoe moet het begrip “normale verrichtingen van beheer van een privévermogen” worden ingevuld ?
- Kan de verkoop van cryptomunten een beroepsinkomen zijn?
- Worden cryptovaluta door de fiscus anders beoordeeld dan beleggingen in aandelen, postzegels, onroerende goederen, duiven, enz. ?
- Moet een cryptoportefeuille worden aangegeven in de successieaangifte?
- Wat leren wij uit de analyse van de rulingbeslissingen inzake cryptomunten ?
- Naast de al dan niet belastbaarheid in de personenbelasting zal worden stilgestaan bij btw-aspecten van handel in cryptomunten.

 

Inschrijven

Binnenkort

Kris De SchutterPraktijkgerichte analyse rechten en plichten werkgever/werknemer. Een re-integratietraject is de...Met Kris De Schutter
Dominique De MarezOplossingen voor bedrijven in moeilijkheden ? Alles wijst er op dat we de komende maanden...Met Dominique De Marez
Carl Van BiervlietAangifte VenB 2023 - aandachtspunten Anno 2023 worden we geconfronteerd met massa nieuwe,...Met Carl Van Biervliet
Vincent VercauterenDiverse nieuwe initiatieven met concrete impact. De internationale fiscaliteit evolueert razend...Met Vincent Vercauteren
Lise-Marie PlatteauNiet expliciete beëindiging arbeidsovereenkomst. Er is sprake van impliciet ontslag wanneer...Met Lise-Marie Platteau
Met Mieke Deconinck