Het voordeel van kwaliteit

Complexe vakantiewetgeving en decemberafrekening: een concrete handleiding.

Complexe vakantiewetgeving en decemberafrekening: een concrete handleiding.

Prijs: €156

Opnamedatum: 23/11/2022
Duur opname: 2 u
Spreker: Dirk Durivet
Licentieperiode: 3 maanden
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 2 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles)
OVB erkenningsnummer: C-2021-1429
OVB punten: 2

Hoe concreet en correct toepassen.
De vakantiewetgeving blijft een ingewikkelde materie, die ook wezenlijk verschilt tussen arbeiders en bedienden. 
1. Algemene bepalingen
    - Wettelijk kader
    - Toepassingsgebied
    -  Bepalingen
    - Opname van jaarlijkse vakantie
2. Berekening vakantierecht
3. Berekening vakantiegeld
4. Berekening vertrekvakantiegeld
5. Verrekening vakantie-attest vorige werkgever

Inschrijven

Binnenkort

Kris De SchutterPraktijkgerichte analyse rechten en plichten werkgever/werknemer. Een re-integratietraject is de...Met Kris De Schutter
Dominique De MarezOplossingen voor bedrijven in moeilijkheden ? Alles wijst er op dat we de komende maanden...Met Dominique De Marez
Carl Van BiervlietAangifte VenB 2023 - aandachtspunten Anno 2023 worden we geconfronteerd met massa nieuwe,...Met Carl Van Biervliet
Vincent VercauterenDiverse nieuwe initiatieven met concrete impact. De internationale fiscaliteit evolueert razend...Met Vincent Vercauteren
Lise-Marie PlatteauNiet expliciete beëindiging arbeidsovereenkomst. Er is sprake van impliciet ontslag wanneer...Met Lise-Marie Platteau
Met Mieke Deconinck