Het voordeel van kwaliteit

Boekhoudkundige verwerking van onroerende zakelijke gebruiksrechten.

Boekhoudkundige verwerking van onroerende zakelijke gebruiksrechten.

Prijs: €132

Opnamedatum: 25/11/2021
Duur opname: 1 uur
Sprekers: Philippe Salens
Licentieperiode: 3 maanden
Vragen: via info@lexalert.be
KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 1 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles)

Tijdens deze sessie bespreken wij de boekhoudkundige verwerking van het vruchtgebruik, erfpachtrecht en opstalrecht. 
- de verwerving van een onroerend zakelijk gebruiksrecht
- de werken gedaan tijdens de looptijd van het zakelijk gebruiksrecht
- de verwering van de bezwaarde eigendom
- de overdracht van een zakelijk gebruiksrecht
- de overdracht van de bezwaarde eigendom
- de beëindiging van een zakelijk gebruiksrecht In dit verband wordt het advies 2015/5 van 8 juli 2015 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen kritisch besproken.  Waar relevant wordt ook aandacht besteed aan de fiscale gevolgen van de boekhoudkundige verwerking.


 

A-Attesten ITAA
In het kader van de permanente vorming ITAA wordt een A-attest voorzien. Om in aanmerking te komen voor dat attest moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
- reageren op de aandachtcontroles tijdens elke leervideo
- de vragen over het leertraject volledig beantwoorden, na de opleiding
- de opleidingsvideo’s volledig* bekijken (met uitzondering van de facultatieve)
(*Tijdens het kijken wordt het kijkgedrag geregistreerd, die tracking meet actief of u elke video volledig heeft bekeken. Het doorspoelen van de video kan nooit in aanmerking komen.)
KMO-portefeuille
De licentie voor de digitale leertrajecten kan betaald worden met KMO Portefeuille subsidie volgens de vigerende reglementering.
Belangrijk hierbij is dat de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf er toegang is tot het online leerplatform (factuurdatum) en de opleiding dus kan gevolgd worden.
De opleiding dient ook beëindigd te zijn (attest) voor 31 december van het jaar na de steunaanvraag.

 

Inschrijven

Binnenkort

Kris De SchutterPraktijkgerichte analyse rechten en plichten werkgever/werknemer. Een re-integratietraject is de...Met Kris De Schutter
Dominique De MarezOplossingen voor bedrijven in moeilijkheden ? Alles wijst er op dat we de komende maanden...Met Dominique De Marez
Carl Van BiervlietAangifte VenB 2023 - aandachtspunten Anno 2023 worden we geconfronteerd met massa nieuwe,...Met Carl Van Biervliet
Vincent VercauterenDiverse nieuwe initiatieven met concrete impact. De internationale fiscaliteit evolueert razend...Met Vincent Vercauteren
Lise-Marie PlatteauNiet expliciete beëindiging arbeidsovereenkomst. Er is sprake van impliciet ontslag wanneer...Met Lise-Marie Platteau
Met Mieke Deconinck