Het voordeel van kwaliteit

Belangrijke fiscale trends bij fiscale optimalisaties en hun toepassing in de praktijk !

Belangrijke fiscale trends bij fiscale optimalisaties en hun toepassing in de praktijk !

Prijs: €162

Opnamedatum: 03/06/2021
Duur opname: 3 u
Sprekers: Peter Verbanck & Steven Vanden Berghe
Licentieperiode: 3 maanden
Vragen: via info@lexalert.be

KMOP volgens vigerende wetgeving
A-Attest ITAA 3 uur (aandachtscontrole + testing) - B-attest (aandachtcontroles)Boeiende, kritische analyse van actuele fiscale trends !
Dit online seminarie is opgebouwd rond de belangrijke fiscale optimalisaties die dikwijls discussie geven met de fiscus. 
De onzekerheid bij advisering hieromtrent wordt moeilijker en delicater.  Daarom geven wij de actuele fiscale trends die zich aftekenen op basis van recente rulings en rechtspraak.

Administratie versus praktijk !
Steven Vanden Berghe situeert de trends bij de rulings en denkwijze bij de administratie.  Het tegengewicht komt van Peter Verbanck, die de rulings in de context plaatst van de fiscale praktijk en tevens de evolutie van de rechtspraak rond de belangrijke fiscale topics vergelijkt met de rulingpraktijk.

Evolutie belangrijke fiscale topics en toepassing in de praktijk !
- Auteursrechten – recente rechtspraak tov visie ruling
- Antimisbruikbepaling kapitaalvermindering – recente rechtspraak tov visie ruling
- Lening voor kapitaalvermindering/dividenden
- Aandelenopties op Bevek/warrants – 20% beperking
- Beroepskosten en kosten eigen aan de werkgever
- Fiscaal neutrale herstructureringen

A-Attesten ITAA
In het kader van de permanente vorming ITAA wordt een A-attest voorzien. Om in aanmerking te komen voor dat attest moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
- reageren op de aandachtcontroles tijdens elke leervideo
- de vragen over het leertraject volledig beantwoorden, na de opleiding
- de opleidingsvideo’s volledig* bekijken (met uitzondering van de facultatieve)
(*Tijdens het kijken wordt het kijkgedrag geregistreerd, die tracking meet actief of u elke video volledig heeft bekeken. Het doorspoelen van de video kan nooit in aanmerking komen.)

KMO-portefeuille
De licentie voor de digitale leertrajecten kan betaald worden met KMO Portefeuille subsidie volgens de vigerende reglementering.
Belangrijk hierbij is dat de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf er toegang is tot het online leerplatform (factuurdatum) en de opleiding dus kan gevolgd worden. 
De opleiding dient ook beëindigd te zijn (attest) voor 31 december van het jaar na de steunaanvraag.

 

Log in om deze webinar aan te kopen

Binnenkort

Bart BuelensFundamentele aanpassing btw-vrijstelling (para)medische beroepen. (Para)medische beroepen genieten...Met Bart Buelens
Virginie FrématWanneer en waarom een intentieverklaring maken?! Een overname-, investerings- of...Met Virginie Frémat
Kenny DecruyenaereOngewild medeplichtig aan sociale dumping door onderaannemers. Vaak worden Belgische...Met Kenny Decruyenaere
Met Veerle Van Keirsbilck
Steven Vanden BergheRisico op strafrechtelijke vervolging en wat na 2020 ? De regering De Croo besliste om de federale...Met Steven Vanden Berghe
Met Stijn De Meulenaer
Francis DesterbeckStrafprocedure voor correctionele rechtbank ! In bepaalde omstandigheden hangt aan een...Met Francis Desterbeck