Tag "vlaanderen"

Geschreven door: [field_author_first_name] [field_author_family_name]
Datum: 18th mei, 2015

In navolging van de verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen voorziet het ontwerp van Programmadecreet in een verlaging van de schenkbelasting op roerende goederen.