Wijzigingen m.b.t. strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken

Op 20/06/2019 van 15u tot 17u
Francis DESTERBECK, Hof van Beroep Gent
,
,
Archived

Seminarie van 20.06.2019

Het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen in strafzaken werd na de val van de regering omgezet in een wetsvoorstel en begin april in de Kamer aangenomen. De strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken wordt door de nieuwe wet op verschillende punten gestroomlijnd en gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is de samenwerking tussen fiscus en strafrechter fijner af te stellen. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Het stroomlijnen van de una via-procedure
  • De definitie van “ernstige fiscale fraude”
  • Het ne bis in idem-beginsel naar aanleiding van het arrest A/B t. Noorwegen en het nieuwe artikel 450bis WIB92
  • Verwittiging van en inzage in fraudedossiers naar aanleiding van art. 29bis Sv.
  • De fiscus als “tussenkomende derde” in het strafproces
  • Het gezag van rechterlijk gewijsde en de uitspraak van de strafrechter

De heer Francis Desterbeck is eerste advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent en voorzitter van ivzw Centrum voor de Studie van het Europees Strafrecht. Hij publiceert regelmatig over strafrecht en strafprocedure (www.francisdesterbeck.be).