Wettelijke verplichtingen aankoop vastgoed

Op 30/03/2017 van 12.00u tot 14.00u
Ruben VOLCKAERT, L2B Advocaten
,
,
Archived

Online seminarie van 30 maart 2017
Spreker: Ruben Volckaert (L2B advocaten)

Qua aantal vastgoedtransacties was 2016 een absoluut recordjaar voor de Belgische vastgoedmarkt. Volgens de notarisbarometer voor het 4de trimester 2016 waren de Belgen nog nooit zo actief als in het voorbije jaar.

Tijd dus om stil te staan bij de wettelijk verplichte informatie welke niet alleen door de directe contractspartijen maar ook door de vastgoedmakelaar, de notaris en andere betrokkenen of externe raadgevers dient verstrekt te worden en de aansprakelijkheid welke dezen daarbij riskeren zowel in de precontractuele fase, onder meer bij de publiciteit, maar ook naar aanleiding van het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte en dit in de diverse gewesten.

Mr Volckaert geeft daarbij een volledig en globaal overzicht van alle (wettelijke) informatieverplichtingen bij vastgoedtransacties in het algemeen en behandelt daarbij eveneens:

 • de verplichtingen bij het verlenen van, al dan niet overdraagbare, opties, voorkooprechten, verkoop- of aankoopbeloftes;
 • de op stapel staande verplichtingen voortvloeiende uit de geplande “woningpas”, het eengemaakte Vlaamse woningattest, met in het bijzonder de asbest-inventaris;

Als specialist vastgoedrecht, auteur en mede-auteur van verschillende juridische naslagwerken en docent voor onder meer vastgoedmakelaars en –promotoren is Mter Ruben Volckaert een uitgelezen gids doorheen de complexe, verspreide en voortdurend wijzigende reglementering inzake vastgoed.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Precontractuele fase – publiciteit
 • Opties, verkoop- en aankoopbeloftes, voorkooprechten
 • Onderhandse verkoopovereenkomst
 • Notariële akte
 • Burgerrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aspecten
 • Aansprakelijkheid – vrijstelling – beperking - samenloop - verjaring
 • Verschillen in de diverse gewesten
 • Fiscale behandeling van de vastgoedoverdracht
 • De woningpas met onder meer de asbestinventaris

 

Mr Ruben VOLCKAERT is advocaat te Gent en is actief in het burgerlijk- en handelsrecht, met vastgoedrecht als bijkomende specialisatie. Hij verzorgt op regelmatige basis opleidingen voor vastgoedmakelaars en vastgoedpromotoren.