Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) - een overzicht van rechtspraak

Op 01/06/2017 van 12u tot 14u
Dominique DE MAREZ, Eubelius
,
,
Archived

Online seminarie van 1 juni 2017
Spreker: Mr. Dominique De Marez (Eubelius)

De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) trad enkele jaren geleden in werking, meer bepaald op 1 april 2009. Sindsdien is er over de toepassing van deze wet zoveel rechtspraak gepubliceerd, dat het niet altijd gemakkelijk is om door de bomen nog het bos te zien.

Tijdens dit seminarie geeft Mr. Dominique De Marez u een volledig en actueel overzicht van de belangrijkste tendensen in de rechtspraak, zodat uw kennis van de praktische toepassing van de WCO meteen weer volledig up-to-date is.

Mr. Dominique De Marez (Eubelius) is advocaat aan de balie te Kortrijk. Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in het raam van procedures van gerechtelijke reorganisatie en geeft regelmatig seminaries over de WCO en andere thema’s in verband met ondernemingen in moeilijkheden.