Vruchtgebruik, opstal en erfpacht door een fiscale bril bekeken: de ontwikkelingen volgen elkaar in ijltempo op

Van januari, 2019
Robin MESSIAEN, Sherpa Law
,
,

Seminarie van 17.01.2019

Tijdens dit seminarie zal dieper worden ingegaan op een aantal “hot topics” omtrent vastgoedfiscaliteit.

Het seminarie zal draaien rond drie zakelijke rechten, met name: vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Bij elk van deze zakelijke rechten zullen een aantal zeer courante aandachtspunten en onderwerpen besproken worden. De onderwerpen kunnen nog worden aangepast in functie van de actualiteit van het moment.

Het seminarie onderscheidt zich van andere seminaries door haar gespecialiseerd karakter en haar diepgang. Het is dus een uptempo-seminarie voor professionals met voorkennis, die zin hebben in én dorstig zijn naar dat beetje meer.

De spreker zal tijdens dit seminarie volgende topics behandelen:

 • Algemeen
  • Op naar een bezoldigingstheorie 2.0? Geen zorgen meer omtrent het voordeel alle aard en de kostenaftrek?
  • De waardering van zakelijke rechten: de veelkoppige draak verschijnt pas langzaam aan de horizon
  • Vennootschappen met vastgoed splitsen (casus): een gedwongen paringsdans tussen btw en registratierechten
 • Vruchtgebruik:
  • De nieuwste aanvalsroutes van de fiscus: waardering (x 2!), letterlijke interpretatie van de akte, fatwa over gesplitste nieuwbouw, etc…
  • De vruchtgebruiker (ver)bouwt: een juridisch-fiscale handleiding
 • Erfpacht:
  • Erfpacht and rent back: immens populair maar boekhoudkundig onhandelbaar?
 • Opstal:
  • Is opstal het nieuwe vruchtgebruik (met extra voordelen)?
  • Einde opstal = miserie troef? 

Robin Messiaen legt zich beroepsmatig uitsluitend toe op vastgoedtransacties-en fiscaliteit, enerzijds, en herstructureringen (fusies, splitsingen, etc.), anderzijds. Hij is werkzaam voor het advocatenkantoor Sherpa Law en is daarnaast ook academisch verbonden aan de vakgroep fiscaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Vanuit de betrachting om tijdloos en duurzaam advies te geven, probeert hij zoveel mogelijk de trends te voorspellen in plaats van ze louter te volgen. Als voorbeeld kan verwezen worden naar de vooruitstrevende wijze van waarderen van vruchtgebruik (zie ter zake www.spartax.eu).