Vruchtgebruik - Erfpacht - Opstal | Aanvalsroutes van de fiscus

Op 30/11/2017 van 12u tot 14u
Dieter BRUNEEL, Laga Advocaten
,
,
Archived

Op weg naar een fiscale apocalyps? Diverse aanvalsroutes van de fiscus tegen vruchtgebruik-, opstal- en erfpachtconstructies inzake directe belastingen (personen- en vennootschapsbelasting) en mogelijke oplossingen

De rechtsfiguren van vruchtgebruik, opstal en erfpacht hebben een ongekende hoogconjunctuur gekend in de jaren ’80 en zijn inmiddels gemeengoed geworden binnen familiale- en vermogensplanningen waar zij veelal een fiscale optimalisatie voor ogen hebben. Dat is ook de fiscus niet ontgaan, die dergelijke structuren dan ook geen warm hart toedraagt. Reeds jaren tracht de fiscale administratie via diverse wegen belastbare materie te ontwaren in deze constructies.

In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van hoe de fiscus contracten zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstal benadert, waar de valkuilen van deze constructies zich bevinden en waar mogelijk oplossingen kunnen worden aangebracht. Er wordt daarbij dieper ingegaan in de rechtspraak van de jongste jaren en de professionele visie van de spreker.

Volgende topics komen onder meer aan bod in dit seminarie:

1. Fiscale vuistregels

  • Belang van de correcte waardering en een economische evenwichtsoefening.
  • De fiscale gevolgen bij werkzaamheden aan gebouwen onder vruchtgebruik, opstal en erfpacht.
  • Het fiscaal regime bij de kosteloze overdracht van gebouwen op het einde van de overeenkomst.
  • Invloed van de contractuele bepalingen op de fiscale analyse.
  • Voorwaarden tot aftrekbaarheid van de kosten verbonden aan vastgoedconstructies in hoofde van de vennootschap.

2. Reactie van de fiscus

  • Taxaties als voordeel van alle aard of als abnormaal en goedgunstig voordeel.
  • Toepassing van de bijzondere aanslag van 103 %.
  • Verwerpen van beroepskosten.
  • Misbruik van vennootschapsgoederen.

Meester Dieter Bruneel is senior associate bij het Tax Controversy Team van Laga Advocaten, waar hij zich specialiseert in fiscale geschillen. Meester Bruneel heeft diverse publicaties over fiscale topics op zijn naam staan en is een veelgevraagd en bijzonder gewaardeerd spreker op zowel interne al externe seminaries.