Vrij sparen en beleggen als aanvullend pensioen: Takken 21-23-26 en 44. Ziet u het bos nog door de bomen?

Op 24/01/2019 van 12u tot 14u
Gerrit VAN DAELE, UGent
,
,
Archived

Seminarie van 24.01.2019

Vrij sparen en beleggen als aanvullend pensioen: Takken 21-23-26 en 44. Ziet u het bos nog door de bomen?

Tijdens dit seminarie zal professor Van Daele u een algemeen overzicht van de diverse levensverzekeringsproducten evenals van de beleggings- en fiscale problematieken geven. Hij belicht tevens de praktische toepassingen en de actuele houding van de fiscus.

Volgende aspecten komen daarbij aan bod:

 • BEGRIPSOMSCHRIJVING
  • Onderscheid tussen de diverse “takken”
   • Tak 21: spaarverzekering
   • Tak 23: beleggingsverzekering/fonds dédié
   • Tak 26: kapitalisatiecontract
   • Tak 44 – polis
  • Wettelijk kader: De FSMA, de Wet van 24 april 2014 en de IDD-richtlijn
 • PRAKTISCHE- en BELEGGINGSOVERWEGINGEN
   • Wat gebeurt er met uw geld?
   • Mogelijke beleggingen en investeringen? Beleggingsstrategie?
   • Risico’s? Kapitaalbescherming- en garanties?
   • Kosten? Kosten verbonden aan de eventuele switch tussen onderliggende fondsen
   • Liquiditeit van de belegging? Quid contractueel of wettelijk verbod tot uitstappen
   • Flexibiliteit
   • Mogelijkheid tot onderschrijving:
    • van aanvullende waarborgen?
    • door uw vennootschap (of vereniging)?
  • Richtlijnen en criteria voor een gefundeerde keuze
 • FISCALE VOORDELEN en BEHANDELING
  • Fiscale voordelen
  • Taksen en heffingen
   • Premietaks – taks op verzekeringspremies
   • Taks op effectenrekeningen
   • Beurstaks
   • Roerende voorheffing
    • 8-jaarstermijn
    • overlijdenskapitaal
  • Vergelijkende context met andersoortige beleggingen
  • Artikel 344 en de standpunten van:
   • De federale belastingadministratie
   • De rulingdienst
   • VLABEL
 • UITSMIJTER
  • Internationale financiële gegevensuitwisseling
  • UBO-register

Professor Gerrit Van Daele is als docent verbonden aan de vakgroep financiële economie van de Universiteit Gent. Hij is auteur van talloze artikels en uitgaven inzake verzekeringen en als docent uiteraard een ervaren en boeiende spreker.

NB: Dit seminarie vormt een tandem met het seminarie van dinsdag 27 november 2018 waarbij Professor Bart Chiau (UGent) het heeft overde spaar- en beleggingsverzekering als instrument voor vermogensstructurering en successieplanning en als (eenvoudig) alternatief voor een schenking of testament (Vlaams Gewest). Bij inschrijving voor beide seminaries in één bestelling, geniet u bovendien nog van een (additionele) korting van 20 euro (excl. BTW).