Vermogensplanning – Fiscale en juridische aspecten

Op 23/02/2017 van 12u tot 14u
Mr. Kevin DESMET, A-Lex
,
,
Archived

Online seminarie op donderdag 23 februari 2017 van 12u00 tot 14u00
Spreker: Mr. Kevin DESMET (A-Lex)

Voor een slimme vermogensplanning dient met diverse aspecten rekening te worden gehouden. Welke vermogensbestanddelen zijn er aanwezig (vastgoed, aandelen, een familiaal bedrijf,…)?  Moet er enkel Belgisch recht toegepast worden of dient er over de landsgrenzen heen gekeken te worden?  Welke fiscale, burgerrechtelijke en vennootschapsrechtelijke regels moeten in acht genomen worden?

Mr. Kevin DESMET maakt u wegwijs in de wereld van vermogensplanning en biedt u een gestructureerd stappenplan, waarin elk van deze aspecten aan bod komt. Na de inventarisatie van de vermogensbestanddelen en de doelstellingen van de cliënten worden de verschillende strategieën bepaald aan de hand van de toepasselijke regelgeving. De verschillende fiscaal- en burgerrechtelijke elementen worden in detail besproken. Tijdens het seminarie bespreekt Mr. Kevin DESMET ook een voorbeeldcasus, waarbij het stappenplan meteen in de praktijk wordt gebracht.

Mr. Kevin DESMET is advocaat en partner bij het kantoor A.lex. Hij is gespecialiseerd in het fiscaal recht en estate planning. Door het gebruik van een casus slaagt hij erin een complexe materie op een bevattelijke manier aan de deelnemers uit te leggen.

Tijdens het seminarie komen o.a volgende topics aan bod:

 • Toetsing aan de figuur van het fiscaal misbruik vanuit een Vlaamse, Brusselse en Waalse bril;
 • Welke regels van internationaal privaatrecht moeten meegenomen worden bij een vermogensplanning met een buitenlandse link?
 • Modulering van rechtshandelingen in functie van de doelstellingen van de cliënten:
  • Koppeling van een lijfrente aan een koopovereenkomst;
  • Koppeling van lasten of voorwaarden aan schenking:
   • voorschot op erfdeel of vrijstelling van inbreng;
   • last om schenkers levensonderhoud te bieden;
   • voorbehoud van vruchtgebruik;
   • herroepbaarheid van schenkingen tussen echtgenoten;
   • (optioneel) conventioneel beding van terugkeer (al dan niet met zaakvervanging);
   • verbod tot inbreng in huwgemeenschap/vervreemdingsverbod;
   • gebruik van de maatschap