Verklaringen en waarborgen - Risicobeperking bij M&A-transacties

Op 28/06/2018 van 12u tot 14u
Bart BELLEN, contrast
Jesse DOCX, contrast
,
Archived

In het kader van een share deal voorzien de partijen in verklaringen en waarborgen (“representations and warranties”) van de verkoper. Deze bepalen dat de negatieve financiële gevolgen van zaken die dateren van voor de overname ten laste van de verkoper vallen. De koper draait niet op voor risico’s voor zaken uit het verleden.

Bij het opstellen van de verklaringen en waarborgen kan geput worden uit een uitgebreide juridische gereedschapskist. Als koper komt het erop aan deze zorgvuldig te formuleren en deze op gepaste wijze te omkaderen met zekerheden, looptijd, beperkingen,… . De sprekers bespreken het juridisch instrumentarium en geven aan de hand van praktijkvoorbeelden mee hoe het best aan te wenden.

Tijdens het seminarie komen o.m. volgende topics aan bod:

  • Impact van de due diligence op het opstellen van verklaringen en waarborgen?
  • Hoe moeten verklaringen en waarborgen juridisch correct worden opgesteld?
  • Welke verklaringen en waarborgen moet een verkoper juist geven?
  • Welke zijn de gebruikelijke beperkingen op de verklaringen en waarborgen van de verkopers (de minimis, basket, franchise, cap, duur, …)
  • Verschil tussen algemene verklaringen en waarborgen, en specifieke waarborgen
  • Welke zekerheden stelt de verkoper desgevallend?
  • Wat als de verkoper geen verklaringen en waarborgen kan/wil geven? Welke zijn de mogelijke alternatieven?
  • Welke verklaringen en waarborgen kan de verkoper van de koper eisen?

Mr. Bart BELLEN (partner) en Mr. Jesse Docx (advocaat) zijn beiden advocaten in het kantoor contrast. Ze zijn gespecialiseerd in M&A-transacties. In 2007, 2009 en 2012 organiseerde contrast reeds een onderzoek naar een aantal variabelen in aandelentransacties over de periode 2004 tot 2012. In 2016 werd de vierde editie van de M&A Survey over de periode 2012 tot 2016 gehouden. Het laat hen toe hun aanbevelingen tevens te stofferen met de nodige cijfergegevens. Hun dagelijkse ervaring als advocaat geeft een goed zicht op de meest recente best practices in het Belgische overnamelandschap. 

De uitgeverij Intersentia publiceerde recent het standaardwerk ‘Share Purchase Agreements’. Meer informatie hierover vindt u hier terug. Beide advocaten zijn dan ook goed geplaatst om, naast de praktijk, ook de juridische onderbouw toe te lichten.

Mr. Bart BELLEN is advocaat en partner in het kantoor contrast. Hij is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en adviseert in handelsrechtelijke zaken. Verder vertegenwoordigt hij Belgische en internationale ondernemingen in ondernemings- en handelstransacties alsook in litigieuze procedures. Hij begeleidt grensoverschrijdende M&A-transacties, multi-jurisdictionele ondernemingsherstructureringen en geschillen.

Mr. Jesse Docx is advocaat in het kantoor contrast. Hij is gespecialiseerd in vennootschaps –en ondernemingsrecht.

contrast is een advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht, EU en mededingingsrecht en gerelateerde geschillen. Het kantoor kreeg verschillende vermeldingen in de Legal 500 en Chambers & Partners.