Vennootschapsrecht: update wetgeving en rechtspraak

Op 22/03/2017 van 12u tot 14u
Mr. Wim GOOSSENS, Eubelius
Mr. Philippe MULLIEZ, Eubelius
,
Archived

Online seminarie van woensdag 22 maart 2017 (duur opname: 01h 56m 39s)
Sprekers: Mrs. Wim GOOSSENS en Philippe MULLIEZ (Eubelius)

Het afgelopen jaar wijzigde de wetgever het vennootschapsrecht op een aantal punten. Bovendien komt, in het kader van de hercodificatie, een nieuw Wetboek Vennootschappen en wijzigingen met betrekking tot het insolventierecht op ons af.

Daarnaast werd ook een aanzienlijke hoeveelheid rechtspraak gepubliceerd met belangrijke gevolgen voor de vennootschapspraktijk.

Tijdens het online seminarie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in wetgeving en rechtspraak. Telkens onderzoeken de sprekers de praktische impact van deze wijzigingen voor de dagelijkse werking van de vennootschappen.

Mrs. Wim GOOSSENS en Philippe MULLIEZ zijn beide advocaat en partner in het kantoor Eubelius. Wim doceert vennootschapsrecht aan de HUB. Philippe doceert aan de Vives Business School en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

  • Kapitaal en oprichting
  • Aansprakelijkheid aandeelhouders en vennoten
  • Overdracht van aandelen en uitwinning van garanties
  • Bestuur - belangenconflicten
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Alarmbelprocedure
  • Ontbinding en vereffening
  • Geschillenregeling
  • Het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek
  • Algemene vergaderingen