Vennootschapsbelasting in 2019-2020: Hoe anticiperen op de 2de en 3de golf compenserende maatregelen

Op 14/12/2018 van 12u tot 14u
Pieter VAN DEN BERGHE, EY
Pieter-Jan WOUTERS, EY
,
Archived

Seminarie van 14.12.2018

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft een grote impact voor grote en kleine ondernemingen. Er is goed nieuws, voornamelijk omwille van de daling van het tarief, maar er zijn ook compenserende maatregelen die bedoeld zijn om het budgettair evenwicht te bewaren. De hervorming komt in drie golven op ons af. De eerste golf is dit jaar al van toepassing, met de inperking van de notionele interestaftrek, de nieuwe allocatieregels voor kapitaalverminderingen, de beperking van de overgedragen aftrekken (korf), etc. Belastingplichtigen kunnen nog anticiperen op de twee volgende golven die voorzien zijn voor 2019 en 2020, met onder meer de nieuwe interestaftrekbeperking en de omzetting van de andere maatregelen van de Europese ATAD-richtlijn. Als men niet oplet, bestaat het risico dat beslissingen worden genomen die nadelig kunnen uitdraaien. Tijdens het webinar, gaan de sprekers in op de praktische do’s en don’ts.

Volgende topics komen hierbij aan bod:

 • Maatregelen die het gedrag moeten sturen:
  • Stimulering van:
   • de (betere) naleving van de aangifteverplichting
   • het verrichten van (voldoende) voorafbetalingen
  • Minimum bezoldiging bedrijfsleiders
  • Einde optimalisering vooruitbetaalde kosten
 • Wat te doen? Hoe te anticiperen op de komende fasen?
  • Voorzieningen voor risico’s en kosten
  • Investeren in een DBI-Bevek
  • Anticiperen op het nieuwe exit-regime
  • Omzetting van investeringsaftrek in belastingkrediet
 • Wat te laten? Fiscale addertjes onder het gras?
  • Wijziging afsluitdatum boekjaar
  • Herfinanciering van leningen – intrestaftrekbeperking vanaf 2019

Pieter Van Den Berghe is Director bij EY. Hij heeft bijna 20 jaar ervaring als consultant en voorheen als advocaat. Pieter focust op de vennootschapsbelasting en internationaal fiscaal recht. Hij is regelmatig spreker op seminaries en auteur van diverse artikelen, met name inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting. 

Pieter-Jan Wouters is Manager bij EY. Hij heeft 6 jaar ervaring als adviseur in de internationale fiscaliteit met specifieke focus op vennootschapsbelasting. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en spreker op seminaries over de hervorming van de vennootschapsbelasting en andere topics.