Vastgoed en verzekeringen en de aansprakelijkheid van bouwactoren

Van maart, 2019
Gerrit VAN DAELE, Universiteit Gent
,
,

Seminarie van 26.03.2019

Iedereen die ooit al eens gebouwd of verbouwd heeft kan er ongetwijfeld van meespreken: de werkzaamheden verlopen zelden of nooit rimpelloos en als er zich dan een schadegeval voordoet is het bijzonder lastig om een verantwoordelijke aan te duiden, laat staan de (volledige) schade vergoed te krijgen. De bouwheer is dan de spreekwoordelijke hond in het kegelspel.

Diverse wettelijke ingrepen hebben dit bouwleed proberen te verzachten met verplichte verzekeringen in hoofde van de architect en andere bouwactoren doch professor Van Daele zal aantonen dat de opeenvolgende wetgevingen, ondanks alle goede bedoelingen, nog steeds geen alomvattende oplossing bieden voor alle bouwgeschillen.

Volgende topics worden behandeld:

 • Inleiding
  • Analyse van de aansprakelijkheid van de diverse bouwactoren
  • De belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Voorgeschiedenis:
   • Wet 20/2/1939 : bescherming  beroep van architect
   • De Wet Laruelle van 15 februari 2006
   • Arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 2007
   • De Wet Peeters - Borsus van 31 mei 2017
 • Wettelijk verplichte verzekering: decenale
  • Voor welke bouwactoren?
   • Wie moet zich verzekeren?
   • Quid met de electricien?
   • Quid met de bouwpromotoren?
  • Voor welke werkzaamheden?
   • Schadegevallen die zich reeds tijdens de “werf” voordoen: geen verzekeringsplicht!
   • Schadegevallen na de aanvaarding
    • Quid als de aannemer voordien reeds failliet gaat?
    • Verborgen gebreken die aan licht komen na de aanvaarding
  • Voor welke gebouwen?
   • Bestemd voor bewoning
   • Werken 10-jarige aansprakelijkheid artt. 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek
  • Dekking verzekeringspolis
   • Modaliteiten van de verzekeringsplicht:
    • Welke aansprakelijkheid?
    • Welke schade?
    • Uitsluitingsgronden
   • Quid als de werken reeds gestart zijn op 1 juli 2018?
  • Welke verzekeringspolis?
   • Individuele polis – jaarpolis – projectpolis / Globale polis / Abonnementspolis
   • Minimale verzekeringsdekking
   • Bewijs – verzekeringsattest – sancties en controle
   • Taken en aansprakelijkheden van architect, notaris en bankier
   • Is de BA-uitbating van de aannemer niet voldoende?
   • ABR-verzekering als de omnium van de bouw?
 • Niet-wettelijk verplichte verzekeringen voor bouwactoren
  • Waarom meer dan alleen een decenale verzekering?
  • ABR
  • BA-verzekering
  • Rechtsbijstand
  • Brandverzekering
 • Beoordeling en actuele ontwikkelingen
  • Welk advies voor een dienstverlener in de bouw?
  • Welk advies voor de bouwheer?
  • Impact op de bouwkosten
  • Quid met de “cowboys” in de bouw?
  • En de wet op de bescherming van het beroep van architect? 

Professor Gerrit Van Daele is als docent verbonden aan de vakgroep algemene economie van de Universiteit Gent. Hij is auteur van talloze artikels en uitgaven inzake verzekeringen en als docent uiteraard een ervaren en boeiende spreker.