VAPW: na de theorie nu de cijfers (fiscaal én financieel)! En wat zit er nog in de Europese pipeline?

Op 18/06/2019 van 12u tot 14u
Gerrit VAN DAELE, Universiteit Gent
,
,
Archived

Sinds 27 maart laatst is het voor bezoldigde werknemers mogelijk om in te tekenen op het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers. De inkt was nog niet droog of een storm van kritiek stak reeds op. Het VAPW zou wel de lasten maar niet de lusten genieten van de zogenaamde tweede pijler.

In dit cijferseminarie wordt er van uitgegaan dat het theoretisch aspect inmiddels voldoende gekend is en zal de spreker de diverse pensioenvehikels vergelijken aan de hand van concrete en praktische cijfervoorbeelden, de diverse rendementen, zowel fiscaal als beleggingsmatig, vergelijken en dieper ingaan op de kritiek. Tevens zal de spreker bekijken welke evoluties klaarstaan in de Europese pipeline.

Volgende topics komen uitgebreid aan bod:

 • Historiek:
  • Waarom het VAPW?
  • VAPW binnen de filosofie van het driepijlerstelsel
 • Werking van het VAPW:
  • Premiebepaling
  • Administratie en de aansprakelijkheid van de werkgever
 • De kritiek op het VAPW-regime:
  • De fiscale hefboom van het VAPW: een gemiste kans?
  • Is VAPW nu tweede of derde pijler?
  • Vergelijking met het individueel pensioensparen en het langetermijnsparen
  • Verborgen agenda van de overheid?
 • Positieve aspecten
  • In welke gevallen is het VAPW wél interessant?
  • VAPW als belegging: het financieel beleggingsrendement
  • Oplossing via een ‘collectief plan’?
 • Centrale onderzoeksvraag: de optimale allocatie van spaarmiddelen in pensioenvehikels: welke ranking halen het VAPW en andere pensioencontracten. Hoe kan iemand optimaal zijn spaarmiddelen verdelen over de diverse types pensioencontracten in tweede en derde pijler?
 • De toekomst: Het PEPP (Pan Europees Pensioen Plan/Privaat Europees Pensioen Plan)
  • Historiek: De Europese Portability Richtlijn
  • Werking van het PEPP
  • Kritiek op het PEPP
 • Uitsmijters:
  • Nieuwe wetgeving : het recht om kanker te vergeten in de schuldsaldoverzekering vergeleken met de wet Partyka: schuldsaldoverzekeringen voor consumenten met een verhoogd gezondheidsrisico
  • Is de afkoop van studiejaren een alternatief voor pensioenverzekeringen? 

Professor Gerrit Van Daele is als docent verbonden aan de vakgroep algemene economie van de Universiteit Gent. Hij is auteur van talloze artikels en uitgaven inzake verzekeringen en als docent uiteraard een ervaren en boeiende spreker.