Van éénmanszaak naar vennootschap (of omgekeerd) – Het fiscaal omslagpunt

Op 17/04/2018 van 12u tot 14u
Roel VAN HEMELEN, TaxQuest
,
,
Archived

De hervorming van de vennootschapsbelasting – waarvan het de bedoeling is dat deze finaal budgetneutraal zou zijn - vermeldt de strijd tegen de “vervennootschappelijking” of de overstap van éénpersoonsbedrijf naar vennootschap als één van de drijfveren.

Onder de hoofding “compenserende maatregelen” kunnen dan ook in de personenbelasting een aantal nieuwe bepalingen aangetroffen worden welke kaderen in voormelde dubbele doelstelling van de wetgever.

Tijdens het seminarie overloopt de spreker vooreerst stap voor stap de nieuwe maatregelen om finaal aan de hand van een aantal praktische cijfervoorbeelden te zoeken naar het fiscaal omslagpunt waarbij er al dan niet beter over- of afgestapt wordt van een eenmanszaak naar een vennootschap (of omgekeerd). Er wordt geen rekening gehouden met beslissingscriteria zoals het opzetten van een samenwerkingsverband, de beperking van de aansprakelijkheid…

Aan de hand van cijfervoorbeelden zal aangetoond worden wanneer de personenbelasting interessant(er) (afhankelijk van levensstijl en inkomensbehoefte) blijft. Algemeen kan gesteld worden dat de hoge inkomens er nu nog méér baat bij hebben om met een vennootschap te werken; voor de middeninkomens liggen de zaken moeilijker.

De heer Roel VAN HEMELEN is partner bij TaxQuest, een niche fiscaal advies kantoor dat zich focust op duidelijk en praktisch fiscaal advies op maat. Roel treedt daarnaast ook vaak op als spreker op verschillende seminaries, onder andere als gastdocent bij de Fiscale Hogeschool. Tot slot schrijft Roel ook regelmatig fiscale bijdragen in diverse tijdschriften en publicaties.