Van kapitaal naar vermogen in de BV en de CV: een Copernicaanse revolutie! En wat met de NV ?

Op 05/02/2019 van 12u tot 14u
Robbie TAS, Intui advocaten
,
,
Archived

Eén van de wijzigingen doorgevoerd door het WVV, die het meeste aandacht wegkaapt, is ongetwijfeld de afschaffing van het volledige kapitaalconcept binnen de BV(BA) en de CV(BA) en dit onder meer in het kader van de zogenaamde ‘light vehicle competition’ en de (verdere) flexibilisering van de BV; bij de NV daarentegen blijft het kapitaalconcept behouden.

Sedert het afschaffen van de aandelen aan toonder zat de BVBA reeds sterk in de lift in vergelijking met de NV, maar de BVBA bleef ‘geplaagd’ door een aantal zeer restrictieve wettelijke beperkingen die bovendien in de praktijk als overbodig werden ervaren en nog nauwelijks impact hadden op het gedrag van de vennoten (zoals onder meer de kapitaalsvereiste en de daaraan gerelateerde vermeende schuldeisersbescherming).

Meester Tas bekijkt de concrete en praktische impact van deze ingrijpende wijzigingen. Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • De BV (en de CV) worden kapitaalloze vennootschappen
  • Concepten ‘kapitaal’ en ‘(toereikend aanvangs)vermogen’
   • Afschaffing concept kapitaal in het vennootschapsrecht – raakvlak met fiscaal en boekhoudrechtelijk kapitaal
   • Financieel plan/oprichtersaansprakelijkheid
   • Inbreng in geld – natura – arbeid/volstorting/waardering/verslaggevingsplicht
   • Overdracht niet-volgestorte aandelen
   • Quid met bestaande (niet)volstorte kapitaalgedeelten en de wettelijke reserve?
   • Regels mbt de uitgifte van nieuwe aandelen
  • Kapitaalbeschermingsregels en schuldeisersbescherming
   • Eigenlijke uitkeringen van winst en terugbetaling inbreng
    • Toepassingsgebied:
    • Balans- en liquiditeitstest
    • Verslagplicht
    • Onterechte uitkeringen
   • Verkrijging eigen aandelen
   • Financial assistance
   • Uitreding met uitbetaling scheidingsaandeel
   • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bestuurders in de nabijheid van insolventie:
    • Alarmbelprocedure
    • Kennelijk grove fout – wrongful trading
 • De NV – behoud van het concept kapitaal: wat wijzigt er?
  • Financieel plan
  • Nieuwe regels bij kapitaalverhoging
  • Dividend en interimdividend
  • Inkoop van eigen aandelen
  • Kruisparticipaties
  • Financial assistance
 • Overgangsrecht en -bepalingen

Mr. Robbie Tas is advocaat-vennoot bij Intui advocaten te Leuven en Brussel. Hij doctoreerde in 2002 bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA. Hij is thans docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de K.U. Leuven (Campus Brussel) en tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.). Meester Tas is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd en boeiend spreker over al deze materies. Hij was op vraag van de minister van justitie als expert betrokken bij de redactie van het nieuwe WVV.

NB: Dit seminarie vormt een tandem met het seminarie "De uitgifte en overdracht van aandelen en andere effecten in de BV, CV en NV na de invoering van het WVV". U kan u voor beide seminaries inschrijven (in één bestelling), daarbij geniet u van een korting van 20 EUR (excl. BTW), eventueel bovenop de vroegboekkorting. Dit wordt automatisch verrekend in de webshop bij de check out.