Is uw appartementsgebouw goed verzekerd?

Op 04/06/2019 van 12u tot 14u
Astrid CLABOTS, Clabots Advocaten & Bemiddelaars
,
,
Archived

In dit seminarie geeft de spreker een omstandig overzicht van de verzekeringspolissen welke afgesloten moeten (of best kunnen) worden in het kader van een goed beheer van een appartementsgebouw en een (gedwongen en onverdeelde) mede-eigendom. Tevens wordt aandacht besteed aan de wijze van behandeling van schadegevallen door de mede-eigenaren, de syndici, ... . 

Als uitgangspunt wordt stil gestaan bij de verzekeringstechniek en worden de voor het appartementsgebouw relevante artikelen uit de in 2014 gewijzigde Verzekeringswet aangehaald. 

Gelet op de actuele grote renovatienood van (appartement)gebouwen en de recent ingevoerde verplichte verzekering voor decenale aansprakelijkheid (Wet Peeters) wordt verder uiteraard aandacht besteed aan de problematiek van de verzekerbaarheid van appartementsgebouwen in opbouw of tijdens grote renovatiewerken.

Zowel het verzekeren van het gebouw zelf als van de Vereniging van Mede-Eigenaars en haar organen vereisen een specifieke visie en aanpak waarbij de relevantie van een goede lezing bij vergelijking van verschillende algemene en bijzondere voorwaarden zeker niet uit het oog mag verloren worden.

Volgende topics komen hierbij aan bod:

 • Welke risico’s zijn verbonden aan een mede-eigendom en welke verzekeringen dienen afgesloten te worden in het kader van een goed beheer van een appartementsgebouw?
  • Oplijsting
   • brand en aanverwante risico’s
    • de basisakte en de blokpolis
    • eventuele specifieke vereisten
   • aansprakelijkheidsrisico’s van alle betrokken organen in een mede-eigendom
    • de syndicus, de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen
    • mogelijke aansprakelijkheden
    • verplichte en facultatieve verzekeringen
    • beroepsaansprakelijkheid
    • niet-contractuele aansprakelijkheid (de “familiale” verzekering van de mede-eigendom)
   • niet RSZ-ingeschreven, al dan niet occasionele of toevallige helpers van de VME en van RSZ-plichtig personeel
   • juridische geschillen in het kader van de mede-eigendom
  • Behandeling van schadegevallen
 • De verzekerbaarheid van het appartementsgebouw in opbouw of tijdens grote renovatiewerken
  • impact van de verplichte verzekering voor decenale aansprakelijkheid (Wet Peeters)
  • hoofdelijke aansprakelijkheid van mede-eigenaars en verzekering tegen wanbetaling
  • het VME – renovatiekrediet: herstellings- of renovatiewerken aan de gemeenschappelijke delen
  • financieringsplatform Mozzeno

Meester Astrid Clabots (Clabots Advocaten & Bemiddelaars) heeft zich als advocaat gespecialiseerd in appartements- en vastgoedrecht, projectontwikkeling en ruimtelijke ordening. Zij is lid van diverse redactieraden en is (mede-)auteur van talrijke (referentie)werken ter zake. Meester Clabots is een veelgevraagd en begenadigd spreker op seminaries en lesopdrachten.