Update ontslagrecht – Aandachtspunten voor de werkgever

Op 24/03/2017 van 12u tot 14u
Ann WITTERS, Claeys & Engels
Annelies GIELEN, Claeys & Engels
,
Archived

Online seminarie van vrijdag 24 maart 2017
Sprekers: Annelies GIELEN en Ann WITTERS (Claeys & Engels)

Sinds 1 april 2014 kan de werkgever gevraagd worden een ontslag te motiveren. Wanneer hij nalaat dit te doen of de rechter van oordeel is dat hij niet afdoende motiveert, kan deze laatste beslissen dat de ontslagen werknemer recht heeft op een schadevergoeding en/of boete. Op basis van de rechtspraak van de afgelopen jaren wordt nagegaan hoe een werkgever het beste omgaat met dergelijke verzoeken.

Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak op het vlak van het eenheidsstatuut, outplacement en de ontslagbescherming in het kader van pesterijen en discriminatie.  

Mrs. Annelies GIELEN en Ann WITTERS zijn beiden advocaat bij het kantoor Claeys & Engels en adviseren dagelijks werkgevers rond ontslagrecht. Vanuit hun dagdagelijkse ervaring bespreken ze de verschillende aandachtspunten waarmee een werkgever rekening moet houden ingeval van ontslag.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Regeling van ontslagmotivering in cao 109, de antipestwetgeving, tijdskrediet, zwangerschapsverlof, ziekteverlof, …
 • Toepassingsgebied van de ontslagmotivering (contract (on)bepaalde tijd  en sectorale ontslagprocedures);
 • Relevante rechtspraak op het vlak van het eenheidsstatuut, outplacement en de ontslagbescherming in het kader van pesterijen en discriminatie;
 • Wat bij ontslag om dringende redenen? 
 • Valt vrijwillige motivering aan te raden?
 • Het kennelijk onredelijk ontslag
  • Welke boete en schadevergoeding?
  • Zijn RSZ-bijdragen verschuldigd?
  • In welke mate cumuleerbaar met andere vergoedingen?
 • Recente en markante rechtspraak omtrent ontslag.