Update aanvullende pensioenen – Overzicht relevante rechtspraak en juridische evoluties

Op 15/06/2017 van 12u tot 14u
Barbara HEYLEN, Claeys & Engels
Jan VAN GYSEGEM, Claeys & Engels
,
Archived

Online seminarie van 15 juni 2017
Sprekers: Mrs. Barbara HEYLEN en Jan VAN GYSEGEM (Claeys & Engels)

De afgelopen jaren leidde een groeiend aantal geschillen met betrekking tot aanvullende pensioenen tot een uitgebreide rechtspraak. Een aantal markante arresten en vonnissen zijn van belang voor pensioeninstellingen, werkgevers en werknemers. Zij moeten op de hoogte blijven van de laatste evoluties en desgevallend de pensioenreglementen en arbeidsovereenkomsten bijsturen.

Eén van de drijvende krachten achter de groei van deze rechtspraak is de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren om informatie over hun aanvullend pensioen te raadplegen. De Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) is consulteerbaar via een beveiligde toepassing (www.mypension.be). 

Mrs. Barbara HEYLEN en Jan VAN GYSEGEM zijn beide advocaat bij Claeys & Engels als specialist aanvullende pensioenen. Zij volgen de laatste evoluties inzake pensioenen op de voet en vertalen deze voor hun cliënteel in praktische adviezen. In februari 2017 publiceerden zij een rechtspraakoverzicht pensioenen in Oriëntatie (Wolters Kluwer). Voor dit seminarie selecteerden ze de meest recente rechtspraak relevant voor werkgevers en pensioeninstellingen.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Wat is de juridische waarde van een pensioenfiche?
  • Welke impact heeft de verplichting tot niet-discriminatie op de aanvullende pensioenen in geval van fusies en overnames? Is de overnemer steeds verplicht om het pensioenplan over te nemen?
  • Onder welke voorwaarden kan een werkgever een pensioenplan wijzigen ten aanzien van (ex-) werknemers?
  • Welke zijn de gevolgen van een aanvullend pensioen bij het einde van de arbeidsovereenkomst bij de berekening van opzegvergoeding?
  • Wat zijn de gevolgen van het faillissement of de insolvabiliteit van de werkgever of de pensioeninstelling?
  • Publieke sector: vallen aanvullende pensioenen ook onder de Wet Wijninckx?
  • Aandachtspunten met betrekking tot procesrecht: belang, verjaring, rechtsafstand, … .