Transfer pricing – Key changes en nieuwe rapporteringsverplichtingen

Op 08/12/2016 van 12u tot 14u
Andy NEUTELEERS, Tivalor
,
,
Archived
Foto: via Shutterstock

Online seminarie van donderdag 8 december 2016 
Spreker: Andy NEUTELEERS (Tivalor)

De Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 4 juli 2016) is een omzetting van de modelwetgeving omtrent de nieuwe rapporteringsverplichting in het kader van transfer pricing zoals vastgelegd door de OESO naar het Belgisch intern recht. Dit is op zijn beurt een rechtstreeks uitvloeisel van het BEPS-project.

Het voornaamste doel is de rapporteringsverplichting van het Country-by-Country Report (CBCR), Master File en Local File. Het CBCR zal vervolgens deel uitmaken van een automatische uitwisseling van inlichtingen tussen bevoegde autoriteiten.

UPDATE: Op 2 december 2016 werden de formulieren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die de geviseerde Belgische belastingplichtigen dienen in te dienen om te voldoen aan de nieuwe verrekprijsdocumentatie-verplichting. De teksten en formulieren kan u via deze link raadplegen. De formulieren geven nauwgezet weer welke informatie de belastingadministratie beoogt te bekomen, en geeft ook een inzicht in haar voornaamste beweegredenen wanneer we deze vergelijken met de OESO richtlijnen terzake. In het seminarie zal er ingegaan worden op een eerste analyse vanuit transfer pricing economisch en fiscaal-procedureel perspectief. Tevens belangrijk om op te merken is dat de publicatie in het Belgische Staatsblad voorziet in de uitstel van eerste toepassing voor een aantal niet onbelangrijke onderdelen. Desalniettemin is het duidelijk dat dit een zeer actueel topic is.

De heer Andy NEUTELEERS is partner bij Tivalor en specialiseert in transfer pricing, waardering, business modeling en legal economics. Hij gaat in detail in op de rapporteringsverplichting zoals die momenteel toegepast wordt en blikt vooruit naar de formulieren die door de regering goedgekeurd zullen worden.

Tivalor verleent consultancy aan advocatenkantoren, cijferberoepers en ondernemingen met betrekking tot transfer pricing, bedrijfswaarderingen, business modeling en legal economics.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

  • Hoe worden transacties met immateriële activa in de toekomst beoordeeld?
  • Hoe verzekeren dat de contractuele toewijzing van risico’s en de bijbehorende toewijzing van winsten overeenstemt met de effectieve activiteiten?
  • Onder welke omstandigheden kan een cashrijke dochter van een multinational financiering terugbetalen?
  • Herclassificatie van transacties die geen commerciële logica hebben;
  • Wat met “service fees” en “commodity transactions”?
  • Dou-It-Yourself opmaak van CBCR-rapporten, Master en Local Files.