Tips & tricks voor schuldeisers in het licht van het nieuwe WER en de Pandwet

Op 11/06/2019 van 12u tot 14u
Pieter VAN AERSCHOT, Mr. Franklin advocaten
,
,
Archived

Seminarie van 11.06.2019

Openstaande facturen brengen niet alleen de relatie met uw klant in gevaar maar zetten bovendien uw cashflow-positie onder druk. Daarom is het essentieel hier zo goed mogelijk tegen gewapend te zijn. Vanuit zijn ruime praktijkervaring overloopt de spreker op een praktische manier de beste tips & tricks voor schuldeisers die zich willen indekken tegen mogelijke insolvabele of slechte betalers, rekening houdend met de impact van de diverse recente wetswijzigingen (Potpourri, Wetboek Economisch Recht…) en de meest recente rechtspraak (Pauliaanse vordering, rechtstreekse vordering…).

In dit seminarie zal de spreker het contracteerproces chronologisch doorlopen waarbij in elke fase bekeken wordt hoe men zich kan beschermen tegen of voorbereiden op een eventuele wanprestatie van de tegenpartij:

 • Aandachtspunten bij het contracteren:
  • duidelijke facturatie en verplichte vermeldingen
  • redactie van algemene voorwaarden
  • keuze van contractspartner:
   • hoe op efficiënte wijze de solvabiliteit controleren?
   • welke externe data zijn vlot toegankelijk?
  • opleggen van contractvoorwaarden
  • andere
 • Aandachtspunten bij het invorderen:
  • aanmaningsfase
  • invordering van onbetwiste (geld)schulden tussen ondernemingen – de IOS-procedure
   • keuzerecht tussen gerechtelijke of administratieve invordering? wat indien de IOS-procedure niet gebruikt wordt?
   • de voor- en nadelen van de IOS-procedure; achterpoortjes voor de schuldenaar die niet wil of kan betalen
   • het concept “nutteloze” (proces)kosten
  • buitenlandse debiteuren en hoofdelijk aansprakelijke vennoten van VOF of Comm.V.
 • Aandachtspunten bij het uitvoeren:
  • drukkingsmiddelen
  • procedurele actiemiddelen
 • Wat bij WCO of discontinuïteit van de schuldenaar?
 • Toekomst?

Mr. Pieter Van Aerschot is advocaat - curator en mede-oprichter van het Brugse advocatenkantoor Mr. Franklin. Hij is gespecialiseerd in IP, privacy- en insolventierecht. Als gecertificeerd Data Protection Officer begeleidt hij ondernemingen bij de GDPR-implementatie. Tevens wordt hij door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator en adviseert hij ondernemingen in moeilijkheden bij gerechtelijke reorganisaties en handelsonderzoeken. Hij publiceert regelmatig in zijn vakdomeinen en is een veelgevraagd spreker op seminaries.