Temporele werkgeversflexibiliteit – Mogelijkheden en beperkingen

Op 15/12/2015 van 11:30u tot 14:30u
Sigrid DEREYMAEKER, SD Worx
Marc MORREN, SD Worx
,
Archived

Veel werkgevers zijn voortdurend op zoek naar flexibiliteit : een plotse bijkomende bestelling, een probleem met de levering van grondstoffen, periodes waar de werklast hoger ligt dan andere… Allemaal situaties waar een nood aan flexibiliteit zich voordoet. De vraag stelt zich welk antwoord het huidige arbeidsduurkader biedt op deze nood aan flexibiliteit.

De arbeidsduurreglementering is verouderd en complex. De onaangepastheid van de arbeidsduurreglementering aan onze huidige samenleving en haar noden leidt tot de ontwikkeling van een enorme grijze zone, met een wildgroei aan ongeschreven regels. Er ontstaan regelingen die  -strikt juridisch -  niet correct zijn, maar die de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten – onder bepaalde voorwaarden – aanvaardt.  Deze voorwaarden zijn niet steeds wijdverspreid.

Tijdens het online seminarie belichten de sprekers, na een korte uitzeenzetting van de basisprincipes inzake arbeidsduur, enkele belangrijke flexibiliteitsinstrumenten die ter beschikking staan van de werkgevers. Zo leert de deelnemer beter de mogelijkheden inzake flexibiliteit kennen.

Mevrouw Sigrid DEREYMAEKER en de heer Marc MORREN zijn legal consultant bij SD Worx. Sigrid heeft voordien ook enkele jaren als advocate gewerkt en is eveneens auteur van het boek “Temporele werkgeversflexibiliteit – Mogelijkheden en beperkingen” (Kluwer 2015).  Marc Morren staat ondernemingen reeds meer dan 30 jaar bij bij allerhande sociaaljuridische vragen, waaronder vragen in verband met arbeidsduur. Hij kan dan ook als een expert inzake de arbeidsduurreglementering worden beschouwd.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod: 

 • Arbeidsduur in een notendop 
  • De maximale  en minimale dag- en weekgrenzen
  • Inhaalrust en overloon: de principes 
 • Verlegging van de instrumenten
  • Overzicht 
  • Ploegenarbeid
  • Kleine flexibiliteit
  • Grote flexibiliteit
 • Overschrijding van de arbeidsduurgrenzen
  • Overzicht
  • Onvoorziene noodzakelijkheid
  • Buitengewone vermeerdering van werk
 • Glijdende uurroosters – wat, voor wie en onder welke voorwaarden?
 • Deeltijdse arbeid als oplossing?
 • Keuze van het meest passende instrument?