Telewerken: wettelijk kader en praktische tips

Van oktober, 2019
Sofie BONTINCK, Advocatenkantoor Laga
Karel DE SCHOENMAEKER , Advocatenkantoor Laga
,

Seminarie van 10.10.2019

Dat werknemers van thuis uit arbeidsprestaties leveren is geen recent fenomeen: reeds met een wet van 10 februari 1934 werd voor het eerst een wettelijk kader ingevoerd voor huisarbeid. 

Als gevolg van de opkomst van diverse technologieën is de aard van de huisarbeid wel veranderd. In 2005 werd dan ook cao nr. 85 betreffende (structureel) telewerk – werken buiten de bedrijfslocatie met behulp van communicatietechnologie – geïmplementeerd. Met de Wet Peeters van 2017 werd ook het occasioneel telewerk wettelijk geregeld.

De toenemende mobiliteitsproblemen in België maken dat zowel structureel als occasioneel telewerk steeds meer aan belang wint. Het wettelijk kader, de diverse mogelijkheden en beperkingen van telewerk en de impact van telewerk op de normale arbeidsrelatie en verloning zijn evenwel niet steeds even duidelijk. 

Sofie Bontinck en Karel De Schoenmaeker, respectievelijk Director en Senior Associate binnen het Employment, Pensions & Benefits-departement van Laga, zijn dan ook graag bereid tot het geven van alle nodige verduidelijkingen en praktische tips met betrekking tot structureel en occasioneel telewerk. Beiden worden regelmatig geraadpleegd voor het opmaken van de nodige bijlagen en policies en diverse andere vragen gelieerd aan telewerk. Zij zijn dan ook uitstekend geplaatst om hierover alle verdere verduidelijkingen te geven.

Tijdens het seminarie komen onder meer volgende topics aan bod:

  • Wat is het verschil tussen structureel en occasioneel telewerk?
  • Wat is het toepasselijk wettelijk kader in de verschillende situaties van telewerk?
  • Is een policy noodzakelijk, en wat moet daarin staan?
  • Is een bijlage noodzakelijk, en wat moet daarin staan?
  • Wanneer kan je telewerk toestaan of weigeren?
  • Hoe zit het met de arbeidsduurregels voor telewerkers?
  • Wat is de impact van telewerk op bepaalde voordelen?
  • Welke kosten moet of kan je terugbetalen aan telewerkers?
  • Wat zijn de controlemogelijkheden als werkgever?
  • Wat met arbeidsongevallen tijdens telewerk ?