Telewerken in tijden van corona

Van april, 2020
Sofie BONTINCK, Deloitte Legal
Karel DE SCHOENMAEKER, Deloitte Legal
,

Seminarie van 08.04.2020

Ingevolge de Coronacrisis moesten tal van werknemers plots massaal via telewerk worden tewerkgesteld. Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 verplicht telewerk immers voor alle functies die zich ertoe lenen. Werkgevers dienen deze verplichting te verzoenen met de gangbare regels binnen de onderneming omtrent regelmatig of occasioneel telewerk, moeten de afweging maken of functies zich er effectief toe lenen en zo nee, of de functie kan worden voortgezet op de bedrijfszetel waarbij de regels rond social distancing worden gerespecteerd..

Sofie Bontinck en Karel De Schoenmaeker, respectievelijk Director en Senior Associate binnen het Employment, Pensions & Benefits-departement van Deloitte Legal, gaven eerder al een webinar rond telewerk, en kregen ondertussen tal van vragen van werkgevers in de huidige Coronacrisis. Zij zijn dan ook uitstekend geplaatst om de nodige verduidelijkingen en praktische tips te geven op basis van hun praktijkervaring.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Wat is het wettelijk kader met betrekking tot telewerken?
  • Hoe verhoudt het wettelijk kader zich tot de huidige verplichting tot telewerk?
  • Is een overeenkomst of policy noodzakelijk?
  • Hoe maakt de werkgever de analyse met betrekking tot de functies die in aanmerking komen voor telewerk, en hoe dit te motiveren bij controle?
  • Wat indien telewerken een wijziging van de essentiële voorwaarden van de arbeidsovereenkomst inhoudt?
  • Wat met freelancers of onderaannemers die op kantoor werken?
  • Wat indien een werknemer telewerk weigert?
  • Wat is de impact op loon en voordelen van telewerk?
  • Moet je als werkgever tussenkomen in de kosten?
  • Wat met de arbeidsongevallenverzekering?