Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen - De realiteit naast de romantiek

Op 07/09/2017 van 12u tot 14u
Anne MEYUS, zelfstandig jurist en belastingconsulent
,
,
Archived

Online seminarie van donderdag 7 september 2017 van 12u tot 14u
Spreker: Mevrouw Anne Meyus (Meyus – juridisch & fiscaal vermogensadvies)

Nieuw samengestelde gezinnen zijn vandaag de dag geen uitzondering meer op de regel. Steeds meer klassieke gezinnen vallen uiteen en maken plaats voor nieuw samengestelde gezinnen waarbij minstens één van de partners één of meerdere kinderen uit een vorige relatie heeft. Zo krijgen we als het ware een mix van de biologische ouder, de stiefouder, de eigen kinderen, de stiefkinderen en de halfbroers/zussen.

Deze complexe samenstelling kan heel wat kopzorgen met zich meebrengen, maar het is pas bij de verdeling van de nalatenschap van één van de echtgenoten of partners dat de grootste moeilijkheden zullen opduiken.

Partners kunnen kiezen tussen drie samenlevingsvormen: het huwelijk, de wettelijke samen­woning of de feitelijke samenwoning. Deze drie samenlevingsvormen hebben verschillende vermogensrechtelijke gevolgen. De keuze van de samenlevingsvorm bepaalt in grote mate de omvang van de nalatenschap, en dus ook de erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende partner, kinderen en stiefkinderen. We analyseren dit alles in het kader van nieuw samengestelde gezinnen.

Het wettelijke erfrecht schenkt bijzondere aandacht aan de (erfrechtelijke) positie van het stiefkind en gaat uit van de “assepoesterproblematiek”, nl. een verzuurde relatie tussen stiefouder en stiefkind en de daaraan gekoppelde noodzaak tot bescherming van het stiefkind.

Aan de hypothese waarin er, omwille van jarenlange zorg en opvoeding, tussen plusouder en pluskind een affectieve relatie ontstaan is, die maakt dat de stiefouder zijn stiefkind als een eigen kind beschouwt, wordt in het (burgerlijk) recht vooralsnog weinig aandacht besteed.

Het wettelijke erfrecht is dus niet steeds aangepast aan de specifieke wensen en noden van nieuw samengestelde gezinnen.

Het is voor nieuw samengestelde gezinnen dus zeker geen overbodige luxe om op tijd een doordachte successieplanning op te stellen. Hierbij dient men na te gaan welke doelstellingen men wil bereiken.

Willen de partners elkaar zoveel mogelijk beschermen of wensen zij hun eigen kinderen, dan wel hun stiefkinderen te bevoordelen? In dit seminarie komen al deze verschillende aspecten aan bod.

Zo zal mevrouw Anne Meyus bespreken hoe het wettelijke erfrecht voor de verschillende samenlevingsvormen in elkaar zit en waar de erfrechtelijke knelpunten voor nieuw samengestelde gezinnen zich bevinden. Daarna focussen we ons per samenlevingsvorm op de verschillende oplossingen en beschermingstechnieken die er bestaan om de langstlevende echtgenoot/partner, de stiefkinderen en/of de eigen kinderen meer of minder te beschermen.

Onder meer volgende topics komen aan bod:

Partners

 • Welke invloed heeft de keuze van de samenlevingsvorm op de erfrechten van de partners en van de kinderen (eigen, gemeenschappelijke en stiefkinderen)?
 • Welke vorm van samenleven is te verkiezen? Wat zijn de voor- en nadelen? Met welke elementen en criteria dient rekening gehouden te worden?
 • Hoe kan men de langstlevende partner beschermen?
 • Hoe zit het met de gezinswoning?

Kinderen

 • Welke kinderen erven?
 • Hoe inmenging van de ex-partner uitsluiten over de erfenis van een kind?
 • Welke bescherming hebben de kinderen uit een vorig huwelijk in een nieuw samengesteld gezin?
 • Hebben de stiefkinderen erfrechten?
 • Wat als een kind overlijdt? Wie erft dan?

Actualia

 • Welke effecten zal de geplande hervorming van het erfrecht hebben?
 • De versoepelde successierechten voor nieuw samengestelde zinnen in het Brussels Gewest.

 

Anne Meyus is zelfstandig jurist en belastingconsulent. Met een jarenlange bancaire ervaring is zij de aangewezen persoon om de brug te maken tussen de juridische en de fiscale aspecten van successie- en vermogensplanning. Zij heeft zich tevens gespecialiseerd in het fiscaal vermogensbeheer en –advies, o.m. met betrekking tot de fiscaliteit en de roerende voorheffing van de inkomsten van roerende goederen.

Anne Meyus heeft vele publicaties op haar naam staan en is een veelgevraagd en bijzonder gewaardeerd spreker.