Standpunten Vlabel inzake Erfbelasting: implicaties in de praktijk

Op 03/12/2015 van 12u tot 14u
Mr. Murielle GIJBELS, Tiberghien
Mr. Alain VAN GEEL, Tiberghien
,
Archived

Online seminarie van donderdag 3 december 2015
Sprekers: Mrs. Murielle GIJBELS en Alain VAN GEEL (Tiberghien)

Sinds juni 2015 publiceert de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) administratieve standpunten waarin zijn visie wordt weergegeven over de toepassing in de praktijk van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Deze standpunten zijn het equivalent van de Federale Administratieve Beslissingen die zijn opgenomen in het “Repertoire RJ”. 

Op het vlak van de erfbelasting werden intussen een kleine dertigtal administratieve standpunten gepubliceerd. In sommige gevallen verfijnen de administratieve standpunten de door de FOD Financiën ingenomen administratieve beslissingen,  in andere gevallen wordt er van afgeweken. Hoewel deze administratieve standpunten geen kracht van wet hebben en louter de visie van Vlabel weergeven, dient met deze standpunten rekening gehouden te worden door iedereen die met erfbelasting bezig is. In dit seminarie worden dan ook de implicaties in de praktijk van voormelde administratie standpunten besproken.

Mrs. Murielle GIJBELS en Alain VAN GEEL zitten het online seminarie voor. Beiden zijn advocaat in het fiscaal kantoor Tiberghien en specialiseren in erfenis- en successierecht en vermogensplanning. Alain Van Geel is lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief Notariaat en van het tijdschrift Vermogensplanning in Praktijk. Hij is tevens lector vermogensplanning aan de UAMS. 

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod: 

  • Het begrip rijksinwoner;
  • Spontane rechtzettingen in de aangifte van nalatenschap;
  • Aanwasbedingen gekoppeld aan een overeenkomst onder de levenden; 
  • Levensverzekeringscontracten afgesloten door de langstlevende echtgenoot; 
  • Tegenbewijs voor gesplitste aankopen; 
  • Toepassing van de fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.3 VCF voor buitenlandse schenkingen.