Softwarebescherming – 25 jaar Softwarerichtlijn in 5 praktische toepassingen

Op 24/01/2017 van 12u tot 14u
Mr. Peter BLOMME, & De Bandt
Mr. Jeff KEUSTERMANS, & De Bandt
,
Archived
Foto: via Shutterstock

Sprekers: Mrs. Peter BLOMME & Jeff KEUSTERMANS (& DE BANDT)
Online seminarie van dinsdag 24 januari 2017

De Softwarerichtlijn 91/250 (nu richtlijn 2009/24) bestaat 25 jaar.  Na een korte inleiding omtrent de historiek en inhoud van de Richtlijn, lichten Mrs. Jeff KEUSTERMANS en Peter BLOMME tijdens dit seminarie 5 concrete aspecten toe in het licht van de recentste evoluties in zowel de Europese als de Belgische rechtspraak.

Met een praktijkgerichte aanpak onder de vorm van casussen worden zo alle relevante aspecten van de Softwarerichtlijn onder de loep genomen.

Volgende aspecten zullen worden behandeld

  • de clausule overdracht van rechten
  • reverse engineering en legale clones
  • het principe van uitputting en het nut ervan bij de overname van bedrijfsactiva
  • fiscale aspecten inzake belastingen op auteursrechten op software
  • rechten op broncode en escrow