Sociaal statuut zelfstandigen - recente ontwikkelingen en actuele knelpunten

Van mei, 2020
Guido VAN LIMBERGHEN, VUB
,
,

Seminarie van 19.05.2020

Het sociaal statuut van de zelfstandigen evolueert voortdurend. Guido Van Limberghen, gewoon hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de VUB en expert inzake het sociaal statuut van zelfstandigen, wettelijke pensioenen, migrerende werknemers en sociale zekerheid gedetineerden, overloopt tijdens dit webinar de recente wetgeving, maatregelen (cfr. corona) en rechtspraak. Tegelijk komen toekomstige en mogelijke ontwikkelingen ter sprake.