Sociaal recht due diligence: aandachtspunten met betrekking tot arbeidsrecht en pensioenen

Op 27/10/2015 van 12u tot 14u
Mr. Joris BEERNAERT, Claeys & Engels
Mr. Nicholas THOELEN, Claeys & Engels
,
Archived
Foto: Mark Hunter

Online seminarie op 27 oktober 2015 2015 van 12u tot 14u
Sprekers: Mrs. Joris BEERNAERT en Nicholas THOELEN (CLAEYS & ENGELS)

Bij het due diligence-onderzoek naar aanleiding van de overname van een vennootschap komen arbeidsrechtelijke aspecten steevast aan bod. Gezien het rigide wettelijk kader vertegenwoordigen deze aanzienlijke financiële risico’s. Het is dan ook essentieel deze sluitend af te dekken in aangepaste reps & warranties. 

De afgelopen jaren winnen ook de pensioenrechtelijke aspecten van een bedrijfsovername aan belang. Voor ondernemingen met een uitgebreid personeelsbestand en aanzienlijke leeftijd, kan dit de resultaten voor de daaropvolgende jaren in belangrijke mate beïnvloeden. 

Mr. Joris BEERNAERT en Nicholas THOELEN zijn advocaat in het kantoor CLAEYS & ENGELS.  Zij zijn o.a. beslagen in de begeleiding van de sociaalrechtelijke aspecten van bedrijfsovernames. Mr. Nicholas THOELEN schreef het boek “Conventionele overgang van ondernemingen” (Larcier 2015). Daarin behandelt hij de arbeidsrechtelijke gevolgen van de conventionele overgang van onderneming in de zin van CAO nr. 32bis en de Europese richtlijnen voor de relatie werkgever-werknemer en voor de overlegorganen, alsook de samenhangende verplichtingen.

Tijdens het seminarie komen volgende aspecten aan bod: 

 • Arbeidsrechtelijke aspecten due diligence / bedrijfsovername 
  1. Overdracht van onderneming volgens CAO nr. 32bis: wanneer van toepassing ?
  2. Gevolgen van de toepasselijkheid van CAO nr. 32bis
  3. Aansprakelijkheid van overdrager en overnemer
  4. In de data room
  5. Commerciële afspraken tussen overdrager en overnemer
  6. Post-closing: harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden ?
 • Pensioenplan: dealbreaker of dealshaper
  1. Crash course aanvullende pensioenen 
  2. Pensioenplan: verplichting  om het plan over te nemen?  
  3. In de data room 
  4. Aandachtspunten overnameproces    
  5. Post-closing:  harmonisatie of tweesporenbeleid?