Sloop, wederopbouw en (grondige) renovatie van (oude) appartementsgebouwen - een blijvend juridisch kluwen

Op 29/04/2019 van 12u tot 14u
Astrid CLABOTS, Clabots Advocaten & Bemiddelaars
,
,
Archived

Seminarie van 29.04.2019

Volgens cijfers van de Federale Verzekering dateert meer dan de helft van de Vlaamse appartementen van voor de jaren ’70 en bovendien woont ruim een kwart van de Belgen in een appartement.

Dakisolatie, glasnorm, renovatiepact, strafpunten, (veel) mede-eigenaars met uiteenlopende of tegenstrijdige belangen, noodzaak tot overleg … zijn op zich voldoende gelegenheden tot discussies en praktische problemen tussen mede-eigenaars.

Aansluitend op het seminarie van meester Clabots van 29 mei 2018 met als titel “De geplande hervorming van de Wet op de mede-eigendom” wordt nu gefocust op de problematieken van afbraak, heropbouw en/of (grondige) renovatie van (oude) appartementsgebouwen.

Volgende topics komen hierbij aan bod:

 • Schets van de problematiek:
  • Veroudering areaal appartementen - strengere normering
  • Meerdere mede-eigenaars met even zovele (conflicterende) belangen
  • Juridisch kader en complexiteit
 • Procedure:
  • Initiatief
   • VME, AV of individuele mede-eigenaars
   • Syndicus
   • Derden
  • Beslissingsproces
  • Impact voor mede-bewoners, gebruikers en huurders
  • Rol van de syndicus:
   • Bijzonder mandaat vereist?
   • Informatieplicht en notuleringsplicht
   • Oplevering gemene delen
   • Aansprakelijkheid
 • Sloop van een appartementsgebouw:
  • Accidentele of vrijwillige destructie
  • Statutaire regeling
  • Rol van de algemene vergadering of van de mede-eigenaren
  • Gevolgen:
   • VME ontbonden of niet?
   • Verloop van de vereffening
 • Wederopbouw:
  • Bevoegdheid
  • VME als bouwheer?
  • Praktische problemen:
   • Wederopbouw in al dan niet gewijzigde vorm
   • Verdeling van kosten en lasten
   • Flexibele statuten tijdens de bouwfase
 • Renovatie:
  • Wat is herstel en wat is vernieuwing?
  • Alternatief voor een volledige heropbouw?
  • Wettelijke regeling, statuten en huishoudelijk reglement
 • Financiering:
  • Wie betaalt wat?
  • Het reservefonds
  • VME-renovatiekrediet
   • mede-eigenaar in financiële moeilijkheden – bevoegdheden syndicus
   • verzekering tegen wanbetaling
  • Financieringsplatform Mozzeno
 • Voorbereiden en anticiperen / (pro-actieve) oplossingen:
  • Audit
   • Technisch
   • Verzekering (ABR-polis)
  • Juridisch:
   • Misbruik van minderheid
   • Bindende derdenbeslissing
   • Verkoop private kavel: voorkooprecht
   • Begeleiding beslissingsproces en bemiddeling
   • Rol van de Vrederechter
   • (voorlopig) bewindvoerder
 • Uitsmijters:
  • Infrastructuur voor water, energie of telecommunicatie
  • Privatisering en verkoop van gemene delen

Meester Astrid Clabots (Clabots Advocaten & Bemiddelaars) heeft zich als advocaat gespecialiseerd in appartements- en vastgoedrecht, projectontwikkeling en ruimtelijke ordening. Zij is lid van diverse redactieraden en is (mede-)auteur van talrijke (referentie)werken ter zake. Meester Clabots is een veelgevraagd en begenadigd spreker op seminaries en bij lesopdrachten.