Single Permit voor buitenlandse werknemers en Vlaamse inhoudelijke wijzigingen: een revolutie voor de legale arbeidsmigratie

Op 02/04/2019 van 9u tot 11u
Dries FAINGNAERT, Claeys & Engels
Martijn BAERT, Claeys & Engels
,
Archived

Seminarie van 02.04.2019

Al te vaak wordt de tewerkstelling van buitenlandse werknemers herleid tot zwartwerk door mensen die illegaal in België verblijven. Nochtans komt de legale tewerkstelling van niet-Unieburgers  veel vaker voor dan men zou denken. Gaande van Amerikaanse managers over Indische IT-ers tot erkende vluchtelingen in knelpuntberoepen, veel Belgische bedrijven schreeuwen om buitenlands talent. Tot begin 2019 moesten zulke derdelanders in principe zowel beschikken over een arbeidskaart als over een aparte verblijfsvergunning om in België te mogen werken. 

De Europese richtlijn 2011/98/EU voorziet echter dat een derdelander middels één enkele aanvraagprocedure een gecombineerde vergunning om te verblijven en te werken moet kunnen verkrijgen. Deze gecombineerde verblijfs- en werkvergunning wordt kortweg “single permit” genoemd. De wetteksten die deze richtlijn - eindelijk - hebben omgezet in Belgisch recht betekenen een revolutie betekenen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België. 

Daarnaast heeft het Vlaams Gewest ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de inhoudelijke regels inzake arbeidsmigratie danig aan te passen. Zo wordt de toegang tot middengeschoolde knelpuntberoepen aanzienlijk uitgebreid, geldt een lagere loongrens voor jonge hooggeschoolde werknemers,…

Hoog tijd dus om de wijzigingen op een rijtje te zetten. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Het algemeen kader: wie mag in België werken en verblijven?
  • Wat is de draagwijdte van de nieuwe wetgeving? Wat is er veranderd?
  • Waaruit bestaat de gecombineerde aanvraagprocedure en gecombineerde vergunning?
  • Praktische aandachtspunten bij de aanvraag van een single permit
  • De inhoudelijke Vlaamse wijzigingen in een notendop.

Mr. Dries FAINGNAERT is advocaat en senior associate bij Claeys & Engels. Dries staat dagelijks Belgische en internationale cliënten bij met betrekking tot verschillende aspecten van het sociaal recht (onder meer aanwerving en ontslag, collectief arbeidsrecht, collectieve conflicten, schijnzelfstandigheid, herstructureringen, etc.), daarbij inbegrepen internationale tewerkstelling en migratie. Daarnaast staat hij geregeld cliënten bij in gerechtelijke procedures (zowel individuele als collectieve geschillen). 

Mr. Martijn BAERT is advocaat-senior associate bij Claeys & EngelsMartijn adviseert op dagelijkse basis Belgische en buitenlandse werkgevers over alle aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht. Hij focust zich daarbij in het bijzonder op vragen die verband houden met internationale tewerkstelling. Martijn pleit eveneens geregeld voor de arbeidsrechtbanken en staat werkgevers bij die geconfronteerd worden met een sociale inspectie.