Single Permit voor buitenlandse werknemers: een revolutie voor de legale arbeidsmigratie

Op 17/09/2018 van 12u tot 14u
Sophie MAES, Claeys & Engels
Martijn BAERT, Claeys & Engels
,
Archived

Online seminarie van 17.09.2018

Al te vaak wordt de tewerkstelling van buitenlandse werknemers herleid tot zwartwerk door mensen die illegaal in België verblijven. Nochtans komt de legale tewerkstelling van niet-Unieburgers veel vaker voor dan men zou denken. Gaande van Amerikaanse managers over Indische IT-ers tot erkende vluchtelingen in knelpuntberoepen, veel Belgische bedrijven schreeuwen om buitenlands talent. Tot op heden moeten zulke derdelanders in principe zowel beschikken over een arbeidskaart als over een aparte verblijfsvergunningom in België te mogen werken

De Europese richtlijn 2011/98/EU voorziet echter dat een derdelander middels één enkele aanvraagprocedure een gecombineerde vergunning om te verblijven en te werken moet kunnen verkrijgen. Deze gecombineerde verblijfs- en werkvergunning wordt kortweg “single permit” genoemd. 

De wetteksten die deze richtlijn - eindelijk - omzetten in Belgisch recht zullen een revolutie betekenen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in BelgiëAlhoewel een heel aantal details nog moeten uitgewerkt worden via uitvoeringsbesluiten en -akkoorden, zijn de krachtlijnen stilaan duidelijk aan het worden. Hoog tijd om de wijzigingen op een rijtje te zetten. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod: 

  • Het algemeen kader: wie mag in België werken en verblijven?
  • Wat is de draagwijdte van de nieuwe wetgeving? Wat verandert er?
  • Waaruit bestaat de gecombineerde aanvraagprocedure en gecombineerde vergunning?
  • Praktische aandachtspunten bij de aanvraag van een single permit

Mr. Sophie MAES is advocaat en partner bij Claeys & Engels. Sophie adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling (met inbegrip van arbeidskaarten en verblijf van buitenlandse werknemers), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames.  

Mr. Martijn BAERT is advocaat-senior associate bij Claeys & EngelsMartijn adviseert op dagelijkse basis Belgische en buitenlandse werkgevers over alle aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht. Hij focust zich daarbij in het bijzonder op vragen die verband houden met internationale tewerkstelling. Martijn pleit eveneens geregeld voor de arbeidsrechtbanken en staat werkgevers bij die geconfronteerd worden met een sociale inspectie.