Single Permit - een stand van zaken na 1 jaar

Van januari, 2020
Sophie MAES, Claeys & Engels
,
,

Seminarie van 10.01.2020

Sinds 1 januari 2019 zijn de regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers qua procedure in alle regio’s fundamenteel gewijzigd. Sedertdien moet men een gecombineerde vergunning of “Single Permit” aanvragen. Daarnaast zijn ook de inhoudelijke voorwaarden sinds 1 januari 2019 in Vlaanderen en 1 juni 2019 in Wallonië fundamenteel gewijzigd en in iets mindere mate in Brussel. Tijd voor een stand van zaken na 1 jaar “Single Permit”. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod :

  • Inleiding : het algemeen kader kort geschetst
  • Procedurele wijzigingen : een evaluatie
  • Inhoudelijke wijzigingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonie
  • Praktische aandachtspunten - best pratices

Meester Sophie Maes is advocaat en partner bij Claeys & Engels. Zij adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van international tewerkstelling (met inbegrip van toelatingen tot arbeid en verblijf van buitenlandse werknemers), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames.