Schenkingen: “Gegeven is gegeven” ? Vermogensoverdracht en toch behoud van controle?

Op 08/06/2017 van 12u tot 14u
Ann MEYUS, Meyus - Juridisch en fiscaal vermogensadvies
,
,
Archived

In het Belgisch recht geldt nog steeds de oude zegswijze “Donner et retenir ne vaut”: éénmaal iets is geschonken, kan men het niet meer terugnemen of “gegeven is gegeven”.

Niettemin bestaat er in de praktijk een sterke behoefte in hoofde van schenkers om rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, enige vorm van controle te behouden en dit buiten bijzondere structuren zoals bijvoorbeeld het opzetten van een burgerlijke maatschap of een stichting.

Onder meer volgende topics komen aan bod:

  • Aandachtspunten bij een schenking: de (on)gelijkheid tussen erfgenamen (schenkingen aan toekomstige erfgenamen en aan niet-erfgenamen);
  • Welke bedingen of lasten kunnen gekoppeld worden aan een schenking?
  • Pacte adjoint: Wat is het? Wanneer (niet) aangewezen?
  • Hoe kan de schenker de inkomsten behouden? (vruchtgebruik; financiële last; lijfrente; combinaties mogelijk?; optioneel te formuleren?; burgerrechtelijke gevolgen; fiscale gevolgen)
  • Hoe kan de schenker het geschonken vermogen behoeden voor verspilling? (vervreemdingsverbod; bewind)
  • Hoe kan de schenker het geschonken vermogen binnen de familie houden? (uitsluitingsclausule; wettelijke en conventionele terugkeer, optioneel te formuleren; burgerrechtelijke gevolgen; fiscale gevolgen)
  • Optimalisering ? Generation skipping? Rechtstreeks schenking aan de kleinkinderen: Hoe op te lossen in geval van minderjarigheid? Uitsluiting ouderlijk vruchtgenot? Andere optimalisatie-mogelijkheden? Burgerrechtelijke gevolgen? Fiscale gevolgen?
  • Verschillen in toepassing naargelang het voorwerp van de schenking: (on)roerende goederen?

Een schenking is en blijft maatwerk en een weloverwogen redactie is van essentieel belang om latere misverstanden en (familie)ruzies te vermijden.

Anne Meyus is zelfstandig jurist en belastingconsulent. Met een jarenlange bancaire ervaring is zij de aangewezen persoon om de brug te maken tussen de juridische en de fiscale aspecten van successie- en vermogensplanning. Zij heeft zich tevens gespecialiseerd in het fiscaal vermogensbeheer en –advies, o.m. met betrekking tot de fiscaliteit en de roerende voorheffing van de inkomsten van roerende goederen. Mevrouw Meyus heeft veel publicaties op haar naam staan en is een veelgevraagd en bijzonder gewaardeerd spreker.