Schenkingen – enkele losse puzzelstukjes

Op 11/12/2017 van 12u tot 14u
Bart VAN DEN BERGH , (Hof van Beroep te Antwerpen)
,
,
Archived

De schenking is een “bijzondere” overeenkomst welke niet voor niets zeer uitgebreid behandeld wordt in het Burgerlijk Wetboek. Hoewel er – puur juridisch – voor de rechtsgeldigheid van een schenking maar 3 elementen aanwezig dienen te zijn, zijn er toch zoveel aspecten en mogelijke opties aan verbonden dat een schenking terecht gekwalificeerd kan worden als een bijzondere overeenkomst.

Raadsheer Bart Van Den Bergh wil in dit seminarie specifiek een aantal topics behandelen die in de “klassieke” seminaries veelal onderbelicht blijven maar in de praktijk niettemin van groot belang kunnen zijn.

Aldus komen onder meer volgende topics aan bod:

 • Schenkingen door schoonouders aan gehuwden
 • Schenking van arbeid? Dienstengiften?
 • Kan een schenking later nog gewijzigd worden.
  • Omdat u van idee veranderd bent?
  • Omdat de omstandigheden inmiddels gewijzigd zijn?
  • Omvorming van een schenking als voorschot naar een schenking vooruit en buiten deel.
 • Schenken “aan zichzelf”
 • De verdoken schenking
 • Schenking van roerende goederen: bijzondere formaliteiten
 • Het schenkingsformalisme
 • Nietigverklaring van schenkingen wegens bedrog
 • Schenkingen en verzekeringen
 • Verval van schenkingen
 • Artikel 918 BW
 • Ascendentenregeling – schenking

De spreker zal de huidige stand van de wetgeving belichten, maar zal uiteraard in zoverre relevant, ook verwijzen naar de recente wetswijzigingen. Deze zijn welliswaar van ondergeschikt belang voor de behandelde topics, met uitzondering van de nieuwe bepalingen inzake de reserve.

Bart Van Den Bergh is Raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen en tevens magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie. Hij is tevens wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Hasselt, heeft vele publicaties op zijn naam staan, en is een veelgevraagd en bijzonder gewaardeerd spreker op seminaries.