Reorganisatie van ondernemingen - Welke fiscale en vennootschapsrechtelijke uitdagingen?

Op 10/11/2015 van 12u tot 14u
Mr. David ENGELBOS, Arts Cleeren
Mr. Patricia STAS, Arts Cleeren
,
Archived

Online seminarie op dinsdag 10 november 2015 van 12u tot 14u
Sprekers: Mrs. David ENGELBOS en Patricia STAS (Arts Cleeren Advocaten)

De reorganisatie van ondernemingen zit om diverse redenen in de lift. Deze gaan van het verzekeren van de familiale opvolging over het opzetten van joint ventures tot het samenbrengen van activiteiten na overnames. De gebruikte technieken zijn (partiële) splitsing, fusie, inbreng, uitbreng, vereffening, …

De rode draad door de reorganisaties zijn een aantal uitdagingen van fiscale en vennootschapsrechtelijke aard die zich telkens opnieuw aandienen. Tijdens het seminarie worden deze onder de loep genomen en wordt voor elke uitdaging de meest efficiënte oplossing besproken.  

Mrs. David ENGELBOS en Patricia STAS zijn advocaat bij het kantoor Arts Cleeren. De focus van beide advocaten ligt op fiscaal recht en fiscale geschillen. Daarnaast zijn ze actief rond het aanvragen van rulings, overnames (fiscale structurering en due diligence), familiale vermogensplanning, onroerend goedfiscaliteit, … Zij begeleiden cliënten en hun adviseurs (boekhouders, accountants, fiscalisten,…) bij reorganisaties en delen tijdens dit seminarie hun ervaringen. 

Onder andere volgende topics aan bod: 

 • Hoe evalueert u de fiscale risico’s van de verrichting? Is het aanvragen van een ruling zinvol? 
 • Implementatie van boekhoudkundige retroactiviteit: praktische regels hieromtrent en valkuilen? 
 • Hoe combineert u een splitsing/fusie en de vastklikregel/liquidatiereserve? 
 • Is de BTW-herziening bij scheiding onroerend goed en bedrijfsactiviteit op te lossen via BTW-eenheid?
 • Wat met de vermeerdering van de  voorafbetaling van toepassing voor nieuwe/verkrijgende vennootschappen?
 • Hoe past u de notionele interestaftrek toe na fusie/splitsing/…
 • Fiscale verliezen, DBI-overschotten, na fusie/splitsing/…
 • Registratierechten, vooral bij partiële splitsing ingevolge gemengde inbreng
 • Wat met tax shelter reserves / gespreid belastbare reserves / oude “artikel 36 WIB” reserves na fusie/splitsing/inbreng
 • Welke verslagen zijn verplicht en welke niet? 
 • Procedures “in de kijker” : vereenvoudigde fusie / vereffening in één dag