Recente rulings - Zo vermijdt u discussies met de fiscus

Op 30/06/2017 van 12u tot 14u
Steven VANDEN BERGHE, voorzitter, Dienst Voorafgaande Beslissingen
,
,
Archived

Online seminarie van vrijdag 30 juni
Spreker: de heer Steven Vanden Berghe (Rulingcommissie)

In 1999 werden de rechtbanken van eerste aanleg bevoegd voor fiscale geschillen. De initiële vrees dat de rechtbanken zouden bedolven worden en bezwijken onder de massa fiscale processen werd jammer genoeg bewaarheid. De hervormingswet van 24 december 2002 bood dé oplossing: een algemene rulingpraktijk. Ruling betekent dat elke belastingplichtige, zowel de kleine KMO als de grote multinational, die met vragen of onzekerheden zit aangaande een geplande transactie voorafgaandelijk aan de fiscus duidelijkheid kan vragen. Het aldus bekomen antwoord is dan ook bindend voor de fiscus.

Niemand is beter geplaatst dan de heer Steven Vanden Berghe, voorzitter van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, om de werkwijze en de meest recente standpunten van “zijn” rulingcommissie uiteen te zetten.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Kosten eigen aan de werkgever
 • Voordelen van alle aard:
  • De ‘bonus’ voor diensten aan huis; kuisvrouw en tuinman betaald door je werkgever?
  • Voordeel alle aard woning: ongrondwettelijke discriminatie?
  • Cafetariaplannen en mobiliteitsbudget.
 • Auteursrechten
 • Vruchtgebruik en waardering
 • Toepassing van antimisbruikbepalingen bij reorganisatie en herstructurering van vennootschappen.
  • Verliezen en belastingvrije fusie: scharniermoment?
  • Splitsing, partiële splitsing of inbreng van een bedrijfstak met/zonder intentie tot (onmiddellijke of latere) verkoop van aandelen; samenhangende verrichtingen
  • Afsplitsen onroerend goed
 • Bestuurdersvergoedingen of tantièmes?
 • Aandelenopties en managementvennootschappen; nieuwe Circulaire.
 • De toekenning van warrants aan (voormalige) werknemers bij de beëindiging van de overeenkomst.
 • Diversen: afschrijvingstermijn zonnepanelen

Dhr Steven Vanden Berghe is voorzitter van de rulingcommisie waar hij zich in het bijzonder bezighoudt met de problematieken van de interne meerwaarden, de tax shelter, de tonnagetaks, kwijtscheldingen van schuld en herstructureringen en reorganisaties. Als veelgevraagd en bijzonder gewaardeerd spreker laat hij op een zeer transparante wijze zien hoe “aan de andere kant van de tafel” naar fiscale dossiers gekeken wordt.