Psychosociale risico's op het werk - De implementatie op de werkvloer in 5 cases

Op 24/09/2015 van 12u tot 14u
Mevr. An THYS, ISW Limits | KU Leuven
,
,
Archived
Foto: Jason Eppink

Op 1 september 2014 trad de nieuwe regelgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk in werking. Deze wijziging had belangrijke gevolgen zoals de uitbreiding van het toepassingsgebied, het uitvoeren van de risicoanalyse, aanpassing van het samenspel tussen de verschillende actoren (CPBW, vertrouwenspersoon, preventie-adviseur,…), het statuut van de vertrouwenspersoon etc. 

Intussen zijn we een jaar verder en de vertaling van de nieuwe reglementering naar de werkvloer is een uitdaging. De implementatie van deze regelgeving is maatwerk dat verschilt van onderneming tot onderneming en van sector tot sector.  

Mevr. An THYS is senior project en account manager bij ISW Limits en docente aan de KULeuven. Samen met Prof. Othmar VANACHTER schreef ze “Preventie van psychosociale risico’s op het werk – Wettelijke aspecten en concrete toepassing in het bedrijf”. Momenteel actualiseert ze dit in samenwerking met de FOD WASO.  Zij is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in de regelgeving en praktijk rond psychosociale risico’s op het werk. Aan de hand van een vijftal “cases” verduidelijkt ze de toepassing van de wetgeving. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod: 

 • De krachtlijnen van de wijzigingen die op 1 september 2014 in werking traden
 • Concrete toepassing van de regelgeving via cases: 
  • Good practices rond de uitvoering van de risico-analyse; 
  • Voorbeelden met betrekking tot de bijsturing van de werking van de vertrouwenspersoon; 
  • Aandachtspunten bij de opmaak van het actieplan; 
  • Hoe worden de werknemers geïnformeerd?
 • Vraagstelling