Privacy op de werkvloer

Op 03/10/2019 van 12u tot 14u
Isabel PLETS, Lydian
,
,
Archived

Seminarie van 03.10.2019

Werkgevers hebben vanzelfsprekend het recht om hun werknemers te controleren. Allerlei technologische ontwikkelingen maken die controle eenvoudiger. Daarnaast zijn er meer en meer HR-toepassingen (bv. bij selectie en evaluatie-/functioneringsbeleid) op basis van big data.  Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Bij het inzetten van deze data driven HR-toepassingen moet ervoor gezorgd worden dat het recht op privacy van de werknemer voldoende wordt gegarandeerd en dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt in lijn met de GDPR. 

In dit seminarie starten we kort met de toelichting van de privacyregels die gelden wanneer u werknemers wenst te controleren of data driven HR-toepassingen te implementeren en de impact van GDPR daarop. Het overgrote deel van het seminarie vertrekt vanuit specifieke vragen uit de HR-praktijk

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Principes privacy in arbeidscontext en verschil met gegevensbescherming
 • Risico’s en sancties
 • Impact van GDPR
 • Praktische toepassingen in HR: onder andere
 • Mag ik als werkgever (verborgen) camera’s plaatsen als er sprake is van diefstal op de werkvloer?
 • Kan ik privémails uit de zakelijke mailbox van een werknemer inzien als ik geruchten hoor dat deze werknemer een overstap gaat maken naar een concurrent?
 • Welke vragen mag ik stellen bij aanwerving en is een uittreksel uit het strafregister standard practice?
 • Kan ik een tijdsregistratiesysteem op basis van biometrische gegevens installeren?
 • Mag ik een ademtest afnemen van een onder invloed zijnde werknemer?
 • Hoe ga ik als werkgever om met racistische uitingen van werknemers op social media?
 • Hoe lang mag ik evaluatieverslagen bijhouden in een personeelsdossier? 

Isabel Plets is advocaat binnen het departement Employment, Pensions & Benefits bij het kantoor Lydian waar ze zich in het bijzonder bezighoudt met data protection en privacy-issues op het werk, zoals het verwerken van HR-gerelateerde persoonsgegevens (databases, software), opstellen van privacy policies, o.a. rond cybersurveillance (m.i.v. sociale media) en good conduct. Zij adviseert rond alle aspecten van Health en HRM en maakt welzijnsgerelateerde policies op (bv. alcohol en drugbeleid, stress, pesterijen,…). Zij heeft ook een uitgebreide ervaring in contractuele tewerkstelling in de publieke sector. Daarnaast is ze eveneens praktijklector arbeidsrecht in de vakgroep sociaal recht aan de Universiteit Gent. Ze heeft talrijke publicaties op haar naam en geeft seminaries over arbeidsrechtelijke topics.