Prijsmechanismen en -clausules als middel tot succesvolle bedrijfsovername, met bijzondere aandacht voor earn-out: juridisch, contractuele en fiscale aspecten

Op 11/06/2018 van 12u tot 14u
Maxime MONARD, Monard Law
,
,
Archived

Prijsmechanismen en -clausules als middel tot succesvolle bedrijfsovername, met bijzondere aandacht voor earn-out: juridisch, contractuele en fiscale aspecten

Dit seminarie behandelt het onderwerp “prijsmechanismen en –clausules als middel tot succesvolle bedrijfsovername, met bijzondere aandacht voor earn-out”. 

Een correcte prijsbepaling, met inbegrip van prijsmechanismen en –clausules is essentieel in een overnamecontract. Immers, zonder geldige prijs geen geldige koop-verkoop. Uiteraard zijn er vele mogelijkheden die in de praktijk gebruikt worden om tot een geldige prijs te komen (vaste prijs, bepaalbare prijs aan hand van diverse mechanismen zoals bv. closing accounts, locked box principe, etc.).

Als koper en verkoper het niet eens raken over de prijs voor een overdracht van een onderneming, wordt in de praktijk geregeld geopteerd voor een “earn-out” in de koop-verkoopovereenkomst. Via een earn-out wordt een stuk van de prijs variabel gemaakt in functie van te behalen (financiële) doelstellingen van de target na de overname. Earn-out regelingen hebben voor- en nadelen. 

Welk prijsbepalingsmechanisme is het meest zinvol in welke situatie? 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Juridische en contractuele tips voor goede en afdwingbare afspraken ivm de prijs bij een overname: 
  • De prijs moet bepaald, minstens bepaalbaar zijn
  • Mogelijkheden op vlak van bepaalbare prijs (closing accounts, locked box)
  • Goede (prijs)afspraken maken goede vrienden
  • Vereisten voor een goede afdwinging
 • Earn - out 
  • Waarom kiezen voor een earn-out? 
  • Wanneer kiezen voor een earn-out? 
  • Argumenten pro en contra bij earn-outs
  • Alternatieven voor de earn - out
  • Betaling van de prijs
  • Fiscale aspecten in hoofde van koper en verkoper  

Mr. Maxime Monard is advocaat-partner bij Monard Law. Hij ondersteunt en adviseert cliënten in verschillende materies die verband houden met vennootschapsrecht, met een bijzondere focus op fusies en overnames.